Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, vad är nyttan med att använd ritningen som stöd vid inventering av byggdelar, system och komponenter i ditt existerande fastighetsbestånd?

  

-Alla fastighetsägare lever med utmaningen att hantera information som skapas i nya byggprojekt samtidigt som man behöver hitta bra arbetssätt kring hur man hanterar sina existerande byggdelar, system och komponenter som redan finns i byggnaderna. Ofta saknas det information kring dem vilket gör att man kan ha svårt att leva upp till fastighetsägaransvaret vad gäller spårbarhet till exempel om det sker en incident som är kopplad till besiktningspliktiga installationer/byggdelar. Detta gäller i allra högsta grad även det egenkontrollansvar som fastighetsägaren har kopplat till exempel lagen om skydd mot olyckor eller miljöbalken.

Vi har tidigare beskrivit metoder för hur man skapar en digital BIM-modeller från gamla ritningsunderlag genom att digitalisera befintliga ritningar alternativt laserskanna där underlag saknas. I denna branschartikel beskriver vi hur man på ett effektivt sätt via vår lösning kan nyttja den digitala BIM-modellen, där man har kontroll på sina utrymmen, till att inventera sina byggdelar, system och komponenter.

Hur gör man då när man samlar in data vid inventeringar? 

– Vid inventeringen knyter man de byggdelar, system och komponenter som man valt att inventera till de utrymmen där de är fysiskt placerade. Enklast görs detta på plats i byggnaden via mobil enhet och med det utrymme (ritningen) man ska inventera öppen i FM ACCESS. Sedan är det bara att sätta igång och samla in data genom att skapa objekt (till exempel luftbehandlingssystem, frånluftsfläkt, expansionskärl, branddörr, brandpost etc.) i det utrymme som det fysiskt är placerat i och därefter påföra de egenskaper som man väljer att knyta till objektet. I lösningen finns även symboler att välja som symboliserar de olika objekten.

Okej, informationen om mina objekt finns nu digitalt men hur kommer jag åt den i Faciliate?

-När man skapat objekten och påfört egenskaperna så sparas informationen ned i Assetdatabasen  som är masterdatakälla för alla objekt oavsett om de skapats i ett byggprojekt eller vid en inventering. Objekt och data synkroniseras med automatik vidare till Faciliate där informationen är strukturerad och klar att användas i processerna för tillsyn och skötsel, myndighetsbesiktningar, planerat underhåll etc.

Finns det ytterligare fördelar med att använd ritningen som stöd vid inventering av existerande byggnader? 

-Absolut! All information som man manuellt inventerade finns nu tillgänglig att användas som underlag vid ombyggnadsprojekt där de knyts i ihop med det geometriska objektet (i det här fallet en byggdel eller en komponent) i en modell. När projektet är färdigställt så har information på byggdelar, system, och komponenter förädlats och fått en koppling till geometrin i modellen, vilket i sin tur innebär att man till exempel kan visualisera dem i en 3D BIM-modell i förvaltningsverktygen.

Om man vill veta mer, vad gör man då?

-Då tycker jag du ska börja med att delta på våra kommande kostnadsfria webbvisningar i ämnet som hålls i oktober. Intresseanmäl dig här så får du en personlig inbjudan när anmälan öppnar.

Och om man vill veta mer än så? 

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Våra experter har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

Fler branschartiklar