Enquire Search
Areahantering ur ett fastighetsägarperspektiv

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, varför är areor viktiga att hålla reda på ur ett fastighetsägarperspektiv?

-Som vi tidigare har informerat om är areor en viktig informationsmängd att hålla koll på för en fastighetsägare. Felaktiga areor kan innebära att man som beslutsfattare tar fel beslut utifrån olika perspektiv.

Som bekant består ju nyckeltal av täljare och nämnare och om en av dem är fel blir även hela nyckeltalet fel. Så det är lika viktigt att hålla koll på kronorna som kvadratmeterna. Här tittar vi på areor ur några olika perspektiv

Areor vid nyckeltalsjämförelse

Nyckeltal är centralt i fastighetsägarens sätt att leda och styra sin verksamhet. Exempel på nyckeltal kan vara

  • hur många kvadratmeter äger man
  • hur mycket hyr man in
  • driftkostnad per kvadratmeter
  • hyreskostnad per kvadratmeter
  • energiförbrukning och energikostnader per kvadratmeter
  • underhållskostnader per kvadratmeter.

Areor i samband med underhåll och ombyggnationer

Vi har nu pratat om horisontella areor. Men även vertikala aror, längder och antal kan var viktiga vid till exempel ombyggnation och underhåll.

Från BIM-modellen kan man få ut vertikala areor. Det kan exempelvis vara väggarea, längder (ex. löpmeter sockel som ska målas), antal (ex. fönster) som underlag för entreprenörer som skall kalkylera ett pris för en renovering.

Areor i samband med upphandling av städning

Det är även viktigt att klassificera de utrymmen som har en area kopplad till sig. Det kan tillexempel handla om när man vill handla upp städning av allmänna utrymmen. Då vill man enkelt kunna filtrera fram den informationen som ska utgöra underlaget för en förfrågan.

Vika konsekvenser kan det bli om man har felaktiga areauppgifter?

Areabegreppet är väldigt centralt för fastighetsägare. Felaktiga areor kan leda till att man fattar felaktiga beslut eftersom areor är en del av nyckeltalet. Det kan exempelvis handla om ett beslut om att göra en energiinvestering. Om man baserar underlaget på en felaktig areauppgift kan konsekvensen bli att man fattar ett felaktigt beslut. Om man hade haft tillgång till korrekta areauppgifter skulle man kunnat se att energiinvesteringen kanske borde göras i en helt annan byggnad än den tilltänkta.

En annan konsekvens kan vara att man handlar upp en städentreprenad som grundar sig på felaktiga areor. Om antalet kvadratmeter som ska städas är fler än vad som angetts i upphandlingen kommer entreprenörer troligtvis att höra av sig och vilja ha mer betalt. Är antalet kvadratmeter färre än vad som angetts i upphandlingen blir ju anbudet för högt och man får betala för mycket. Det samma kan även gälla en entreprenad av yttre skötsel av fastigheten.

Finns det möjlighet att se hur man arbetar med areor på ett smart sätt?

–Javisst! Se gärna vår inspelade webbvisning. Där presenterar vi effektiva arbetsmetoder för att hantera och rapportera areor på bästa sätt med stöd av 2D- och 3D-modeller och FM Access. Visningen är ett av våra mycket populära seminarium på vårens event, SWG Inspirations- & Användardag. Webbvisningen är kostnadsfri.

Se den inspelade webbvisningen här

Hur gör man om man vill veta mer?

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Våra experter har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com