Enquire Search

Idag ser och hör man begreppet digital tvilling allt oftare. Vår tolkning av en digital tvilling ur ett fastighetsperspektiv är en digital modell av en ny eller befintlig byggnad som innehåller all relevant information om byggnaden som samlas in under projektering och byggande alternativt under förvaltningsfasen. Dessutom fyller man kontinuerligt på och förädlar byggnadsinformationen för att kunna använda och dra nytta av den i verksamhetens dagliga processer.  

Genom att börja använda digitala tvillingar för byggnader, med alla de fördelar som kan uppnås, så innebär det en förändringsprocess för verksamheten – en anpassning till ny teknik – och ofta ett tekniksprång som kräver planering.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling kan vara allt från en digital ritning till en komplett BIM-modell med alla geometrier och definierade egenskaper på byggdelsobjekt och utrustningar som finns i byggnaden. Störst nytta får man om man kopplar ihop BIM-modellen med en assetdatabas (objektdatabas) som fastighetssystemet har åtkomst till. Då får man tillgång till och kan använda all relevant byggnadsinformation i förvaltningens dagliga processer.

Nya kontra befintliga byggnader

Digitala tvillingar kan skapas för såväl befintliga byggnader som nya byggnader. Den digitala tvillingen för de nya byggnaderna kommer förstås att innehålla mer information, än för en tvilling av en befintlig byggnad, eftersom all information som samlas in under projektering och byggande läggs till i tvillingen.

Skapa tvillingar av befintliga byggnader

När man skapar digitala tvillingar av befintliga byggnader används oftast 3D-laserskanning för att samla in all relevant information om byggnaden. Punktmolnet som skapas från skanningen kan dels göras tillgängligt att titta på i en viewer, dels användas som underlag för 3D-modellering av en BIM-modell i ett CAD-system. Här behöver man välja vilken detaljeringsnivå som BIM-modellen skall ha, detta benämns LOD (Level Of Detail). Exempel på LOD nivåer visas nedan:

 

Bildtext: Level of detail, detaljeringsnivån som  BIM-modellen ska ha vid uppbyggnaden av den digitala tvillingen.

Nyttan med digital tvilling

Med en digital tvilling av en byggnad uppnås många fördelar som förenklar vardagen för den som förvaltar och underhåller en byggnad:

  • Korrekta geometrier, areor och volymer.
  • Stora fördelar i drift- och underhållsarbetet genom att man får tillgång till relevanta uppgifter om artiklar och komponenter.
  • Den stora kundnyttan uppnås när man kopplar ihop BIM-modellen med en assetdatabas som i sin tur integreras i fastighetssystemet. Då kan man t.ex. efter en felanmälan av en komponent skapa en arbetsorder där uppgifter om reservdelar direkt hämtas ur registret.

Andra stora fördelar uppnås i samband med införande av sensorer (IoT) där den fysiska placeringen av sensorn i tre dimensioner finns representerad i BIM-modellen och att mäta värden från t.ex. en temperaturgivare kan hämtas i realtid.

Det är också betydligt enklare att visualisera (VR/AR) ett objekt för t.ex. presentation i samband med marknadsföring eller uthyrning av lokaler eller lägenheter.

Bildtext: Exempel på visualisering av ett kontor där man använt data direkt från 3D-BIM-modellen. Det blir enkelt att förstå vad objektet kan användas till och lättare att marknadsföra lokaler och lägenheter för kommande hyresgäster. Allt visualiseringsarbete utgår från våra uppdragsgivares originalfil av BIM-modellen.

Bildtext: Exempel på visualisering av en lägenhet. Köparen/hyresgästen får ökad förståelse för och inspireras av hur lokalen/lägenheten ser eller kommer att se ut och komma fram till kvalificerade beslut.

 

Vad krävs för att lyckas?

Vi lever i en tid med hög förändringstakt samtidigt som vetenskapen säger att förändringstakten aldrig kommer att gå så långsamt som den gör idag och att verksamheter måste ta till sig förändringarna för att behålla sin konkurrenskraft. En satsning på ökad digitalisering av byggnader kräver planering.

Här kommer några goda råd att tänka på:

  • Se till att företagsledningen inser värdet av en ökad digitalisering så att det stödet finns förankrat. Nu finns det en svensk och internationell standard för BIM ISO 19 650.
  • Etablera en projektgrupp som består av verksamhetens olika intressegrupper; marknad, uthyrning, förvaltare samt drift & underhåll.
  • Definiera en kravställning för digitaliseringen på den nivå som verksamheten gemensamt satt mål för vad man vill uppnå. Här behöver man oftast extern hjälp av en konsult med erfarenhet av BIM-projekt.
  • Se till att processen för BIM-projekt följer ISO 19 650.
  • Genomför ett pilotprojekt som är representativt och där de olika intressenterna inom verksamheten kan se nyttan.
  • Utvärdera pilotprojektet och ta fram en digitaliseringsstrategi, nivå på digitaliseringen, prioritering av objekt och val av IT-system som uppfyller förväntad stöd i det dagliga arbetet.
  • Hitta en lämplig partner som kan leverera så stora delar som möjligt i processen från datafångst till stöd i hela byggnadens livscykel (BLM).

Om man vill veta mer om digitala tvillingar, vad gör man då?

Då kan vi rekommendera att du läser den inspirerande artikeln om vår uppdragsgivare Uppsala Kommuns Fastighets AB som har påbörjat sitt arbete med att bygga en digital tvilling av Gottsunda Centrum som ett av flera steg de tar för att utveckla sina fastigheter.

Se även vår kostnadsfria webbvisning Förädla din BIM-modell till en digital tvilling eller skapa digital tvilling i nya projekt.

Och om man vill veta ännu mer?

Hör av dig till oss på SWG så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Intressant artikel på temat Digital Tvilling:

Digital Twins will help us design and construct better buildings for people to work and live in – that’s a promise!

 

Fler branschartiklar

March 2021

Webbvisning: Visualisering effektiviserar uthyrningsprocessen

Med visualisering kan man avsevärt korta ner er uthyrningsprocess, minska administrationen och eventuellt helt komma ifrån det fysiska mötet vid visning av lägenheter. Webbvisning 23 april.

Läs mer
March 2021

SWG Inspirations- & Användardag Online 2021

REGISTRERINGEN ÄR ÖPPEN! Vi har nöjet att bjuda in dig och dina medarbetare till SWG Inspirations- & Användardag den 19 maj 2021. Denna gång en fullmatad digital heldag med lajv-sändning från Studio Grand.

Läs mer
Nyheter i FM ACCESS 4.2
March 2021

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt. Läs om några av de nyheter och funktioner som finns i version 2021.1

Läs mer