Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, ni lanserar i dagarna nya Faciliate-moduler med mobilt stöd för städ och transport. Vad tillför de till FM-marknaden?

Det har funnits en stor efterfrågan från våra kunder att utöka funktionalitet för bättre digitalt stöd för utförarna inom städ och transportorganisationerDenna efterfrågan möter vi nu genom att förstärka Faciliate IWMS med ytterliga funktionalitet för Workplace Management och nyttjar även möjligheten till visualisering på ritningen.

Bättre digitalt stöd för utförare inom städ och transport, vad innebär det?

-Vi har sedan tidigare bra funktioner för avtalshantering för både städ och transporter. För städ har vi dessutom funktionalitet för kontroll av utförd städning i enlighet med INSTA 800 och svensk hygienstandard i både klient och mobila lösningar.

I och med de nya modulerna kan vi nu även erbjuda stöd för resursplanerings liksom och bra mobila lösningar så att utföraren ute i fält kan ta emot och avrapportera sitt dagliga arbete.

Kan du beskriva nyheterna inom städområdet?

-Absolut. Hela grunden för planering och genomförande bygger på att man har kontroll på de utrymmen som skall städas, vilka inreden som finns och vilken metod som skall användas. Det finns även egenskaper kopplat till utrymmet som är av särskilt intresse för lokalvård såsom städarea (NTA), golvtyp, antal fönster mm. Så återigen så hamnar vi tillbaka till att ha ordning på sina utrymmen och att de har rätt egenskaper.

Läs mer om hur man samlar in, strukturerar och tillgängliggör utrymmen i lösningen här.

Varför är det så viktigt att ha koll på utrymmen och ritningar när det gäller städplanering?

-Med utrymmen och modeller/ritningar på plats i lösningen kan man ta ett helhetsgrepp om städning och planering av områden och resurser och direkt på ritningen se vilka rum som ska städas. Dessutom kan man knyta samman befintliga städområden med funktioner för planering och stöd till utförare. Via den mobila lösningen tillgängliggörs ritningen och information om vad som ska städas till städpersonalen, så att den finns tillgänglig när de behöver den. Planeringsverktyget ger stöd för resursallokering, vikariehantering och visualisering av överbokningar dessutom finns utmärkta uppföljningsmöjligheter kopplat till planerat och utfört. I den mobila lösningen kan man enkelt hantera, avvikelser, mäta tid, skicka in felanmälningar, ta bilder med mera. I både klient- och den mobila lösningen finns ritningsstöd för enkel visualisering. Tillgången till data möjliggör kommunikation med verksamheten i lokalen på ett bra sätt.

Kan du ta ett exempel?

-Javisst. I sjukvården är hygien en viktig faktor för att kunna bedriva en kvalitetssäkrad vård. Verksamheten i lokalen har ett behov av att veta om rummet är tillgängligt eller inte så att man kan planera mottagning av patienter i rummen. Genom att använda datat som löpande uppdateras kan man med stöd av ritningen och färgkoder presentera informationen för verksamheten grafisk direkt på ritningen, till exempel röd=ej klart och grönt=klart.

Datat som skapas ger även möjlighet att titta på effektiv städning och ledtider. Till exempel hur lång tid tar städningen per typ av rum jämfört med den planerade tiden? Hur långa är ledtiderna för ett städområde?

Och för transportmodulen, vad finns det för nyheter där?

-På samma sätt som i den nya städmodulen finns det ett planeringsverktyg för att planera resurser och transporter. Det finns även en beställningsportal som vänder sig till verksamheten som beställer transporten. Lösningen innehåller dessutom en mobil lösning för utföraren.

Kan du ta något exempel på tillämpning av transportmodulen?

-Absolut. Ett tillämpningsområde kan till exempel vara patienttransporter på ett sjukhus. Lösningen ger ett bra stöd för att planera transportörer och visa hur många som finns tillgängliga för bokning. Transportören kan via den mobila lösningen i sin tur sätta olika status på transporten till exempel nu hämtar jag patient, nu är patienten levererad eller nu är jag tillgänglig för ny transport.

Ser du några ytterligare möjligheter med transportmodulen?

-Definitivt. Det här skapar framtida möjligheter att utveckla ännu bättre digitala stöd och automatisera processer. Om man till exempel nyttjar tekniken kring inomhuslokalisering kan man inhämta data från respektive transportör och se om någon transportör är nära en specifik byggnad och även illustrativt se var transportörer är på t ex en översiktsritning på ett sjukhusområde. Vill man nyttja teknologin ännu ett steg längre kan man använda tekniken för att se oen specifik truck är ledig

Om man vill veta mer, vad gör man då?

-Då tycker jag du ska börja med att läsa produktbeskrivningarna för städ– respektive transportmodulen.

Finns det möjlighet att se hur detta fungerar?

-Javisst, enklast är att se våra inspelade kostnadsfria webbvisningar:

Och om man vill veta mer än så?

– Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

Fler branschartiklar