Enquire Search
PPP Performance management software private financier

Hallå Mats Broman, Nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, hur kan man mäta och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för sitt fastighetsbestånd på ett strukturerat och standardiserat sätt?

– Låt mig börja med att kort beskriva fastighetsägarens utmaningar när det gäller detta område. En av de största kostnadsposterna när det gäller drift och underhåll är energi och avfallskostnader. Kostnaden för uppvärmning, el, vatten, avlopp och avfallshantering utgör ungefär 40-50% av fastighetsägarens årskostnaden för just drift- och underhåll. Energianvändningen har också en stor påverkan på miljön.

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler. Närmare 60 procent går till uppvärmning. Så att använda energin effektivare och smartare är bra för både miljö och ekonomi.

Om man dessutom lägger till att fastighetsägaren i sin roll som byggherre också kan påverka miljön genom att certifiera sina byggnadsverk när de produceras så förstår man hur viktigt det är att sektorn arbetar för ett mer hållbart samhälle.

Du har i många tidigare branschartiklar belyst vikten av att ha koll på sina kvadratmeter – varför är det viktigt när man ska mäta och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan på fastighetsbeståndet?

-Som fastighetsägare vill man kunna följa upp och analysera sin energianvändning liksom sin miljöpåverkan. I branschen använder man ofta nyckeltal för att mäta energiförbrukning och energikostnader. Som bekant så består ett nyckeltal av både en täljare och en nämnare vilket innebär att man både måste ha kontroll på förbrukningar och kostnader men även på areor.

Boverkets Byggregler (BBR) ställer krav på maximalt tillförd energi per kvadratmeter golvarea och år (kWh/m2 och år) till byggnaden. Areatypen som skall användas kallas Atemp. Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden och används för att definiera den area som en byggnads energianvändning ska beräknas efter. Så återigen vill jag belysa vikten av att ha kontroll på sina kvadratmeter. Vill du läsa mer om hur du gör för att få koll på dina kvadratmeter så länkar jag till ett par läsvärda artiklar och guider nedan.

Vad behöver det finnas för stöd i fastighetssystemet för att kunna följa upp och analysera energianvändning och miljöpåverkan?

-För att kunna hantera information relaterat till energi och miljö så behöver fastighetssystemet innehålla grundfunktionalitet kring, mätare, mätarstrukturer, mätaravläsningar, fördelning av förbrukningar, miljöpåverkande emissionsfaktorer, rapporter, widgets, budgetering, debitering etc. I vårt egenutvecklade fastighetssystem Faciliate finns allt detta plus stöd för att hantera energiindex, energisignaturer, normalortskorrigering, graddagskorrigering och integrationer gentemot SMHI.

Kan du ta några exempel?

-Absolut, här exempel på områden som vi anser vara viktiga för fastighetsägarens fortsatta arbete med att optimera och effektivisera energianvändningen och därmed också sin miljöpåverkan i de löpande förvaltningsprocesserna.

Exempel: Energiförbrukning och kostnader
Att arbeta för en mer automatiserad process kring avläsning är ett bra sätt att kvalitetssäkra förbrukningstalen. Det kan göras genom integration mot de olika energibolagen som levererar förbrukningsuppgifterna. I Faciliate finns stöd för denna typ av integration via energimeddelandet i FI2xml. Har man dessutom kontroll på Atemp kan man följa upp och analysera sina kostnader och förbrukning på ett bra sätt.

Exempel: Arbeta med energiprojekt
Innan man startar upp ett energiprojekt så vill man veta nuläget. I Faciliate kan man utläsa vilken energiprestanda och miljöpåverkan som råder i byggnaden innan man startar energiprojektet och följa upp resultaten vid projektavslut. Man kan dessutom använda Faciliate-modulen Projektstyr för planering och genomförande av energiprojekt

Exempel: Minska miljöpåverkan genom aktiva val
Utan att göra energiinvesteringar kan man påverka bolagets påverkan på miljön genom att aktivt välja vilken typ av energi man köper t ex vindkraft, vattenkraft, solenergi etc. I Faciliate finns stöd för att med hjälp av emissionsfaktorer beräkna hur stora utsläpp av respektive gas som förbränning av en viss mängd energi ger.

Exempel: Miljöcertifiering av byggnader
Många byggherrar och fastighetsägare arbetar med att miljöcertifiera sina byggnader. I den löpande förvaltningen så krävs det att man får indikationer på vilken miljöklass som byggnaden har så man vid inköp för att reparera och underhålla byggnaden köper rätt material. I Faciliate kan man visuellt se i både klient och mobila enheter vilken miljöklass som gäller. Det finns också integrationer till olika miljösystem som innebär att den kravställda dokumentationen på materialval i projektet kan överföras i förvaltningens olika processer.

Finns det möjlighet att se hur detta fungerar?

-Absolut, jag rekommenderar att man tittar på vår inspelade webbvisning som just handlar om hur man kan mäta och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för sitt fastighetsbestånd på ett strukturerat och standardiserat sätt. Den är kostnadsfri och håller på ungefär en timme.

Och om man vill veta mer än så?

– Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

 

Ytterligare läsning i ämnet:

Ladda hem vår guide “Digitalisering av befintliga byggnader” som är en guide till vilka metoder som kan användas och vinster som kan uppnås i förvaltningsskedet.

Läs även artikeln Nyttoeffekter man får när man digitaliserar och inventerar sitt fastighetsinnehav?

 

Myndighetsbesiktningar
November 2022

Webbvisning: Myndighetsbesiktningar – best practice

Se hur du kan få stöd för att följa upp alla olika typer av myndighetsbesiktningar såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), el-revisioner och hissar.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
January 2023

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2022.4.

Läs mer
SWG Inspirations- och användardagar 2023
January 2023

Vad händer på Inspirations- och Användardagarna 2023?

Årets tema: hållbarhet. Inspiration kring förbättrade arbetssätt. Kompetensutveckling i våra systemstöd. Ett 20-tal inspirerande seminarier.

Läs mer