Enquire Search
How useful is BIM in facilities management?

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, varför kräver effektiv förvaltning tillgång till korrekta modeller? 

Som fastighetsägare har man som bekant två roller; rollen som förvaltare och rollen som byggherre. I rollen som förvaltare vill man ha korrekta modeller och ritningar för både sin tekniska och administrativa förvaltning och som byggherre står man kanske inför stora investerings eller ROT projekt i existerande bestånd. Om det gamla ritningsunderlaget är bristfällig eller rentav saknas så kan man med hjälp av 3Dlaserskanning återskapa en avbild av verkligheten som sedan kan omformas till en korrekt BIMmodell som i sin tur bland annat genererar exakta ritningar. 

Vad behöver man tänka på som beställare av 3D-laserskanning? 

– Laserskanningen har ökat kraftigt som insamlingsmetod av byggnadsinformation de senaste åren. Dagens utrustning utvecklas ständigt och är mycket effektiv men det är som beställare av 3D-laserskanning viktigt att beskriva vad man skall använda resultatet till Om resultatet skall användas som underlag för en ombyggnation krävs stor noggrannhet medan om resultatet endast avser att skaffa sig en bild av hur det ser ut i en ut– eller invändig miljö så kan man använda en enklare och billigare metod. Oavsett metod så kan man i nästa steg skapa en BIMmodell som kan användas i projekt och förvaltning kombinerat med punktmolnet. 

Punktmolnet, vilken nytta kan man ha av det? 

Nyttan med BIM-modeller ur ett förvaltningsperspektiv har vi beskrivit i tidigare artiklar, men en bonus är att även tillgängliggöra punktmolnet i förvaltningens olika processer. Till exempel om man i eundercentral eller ett fläktrum har ett punktmoln med tillrande bilder som beskriver hur det ser ut kan det vara till stor hjälp för en drifttekniker att se platsen innan man åker ut för att avhjälpa ett fel eller genomföra en tillsyn. 

Kan du ge exempel på vilka nyttor kan man uppnå inför en investering eller ROTprojekt? 

Absolut. Punktmolnet i kombination med BIMmodellen skapaett flertal nyttor i de olika skedena i byggprocessernaHär är några exempel 

  • Man får bra upphandlingsunderlag för projekteringstjänster och entreprenader. 
  • Det blir möjligt att skapa sig en uppfattning av verkligheten utan att behöva besöka platsen fysiskt för både projektörer och entreprenörer. 
  • En måttriktig BIMmodell, i kombination med punktmoln som underlag för projekteringen, ökar kvaliteten, kortar ledtiden och minskar kostnaden i projekteringen. 
  • Det finns möjlighet att mäta direkt i punktmolnet med hög noggrannhet. 

 Dessutom skapar BIMmodellen, i kombination med punktmolnet, också ett bra underlag för den digitala tvillingen. Det kommer vi att beskriva i nästa nyhetsbrev med tillhörande webbvisning. 

Finns det möjlighet att se vilka nyttor som jag som fastighetsägare kan uppnå om man skapar en BIM-modell med hjälp av laserskanning & 3D-modellering? 

Javisst! Just nu finns ett flertal webbvisningar på temat digitalisering där du ser nyttorna med att digitalisera ditt fastighetsbestånd och hur man kan ta det stegvis. Se gärna den inspelade webbvisningen som handlar just om hur man går till väga för att digitaliserar befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering och vilka nyttor man får.  Ytterligare webbvisningar på temat digitalisering hittar du här. 

Hur gör man om man vill veta mer? 

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Våra experter har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa. 

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com 

Fler branschartiklar