Enquire Search
Asset Management Asset Lifecycle Management CAFM software

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, hur genomför man inventeringar och ajourhåller ritningar i den löpande förvaltningen med hjälp mobila lösningar? 

Behovet av uppdaterad och tillgänglig byggnadsinformation ökar ständigt. Många fastighets- och serviceföretag strävar idag efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. Då kan mobila lösningar vara ett bra stöd för att enklare nå byggnadsinformationen ute i fält.  

Vad finns det för mobilt stöd i Faciliate för att inventera existerande fastighetsbestånd med stöd av appar 

-En stor del av den information som finns registrerad i fastighetssystemen, för existerande fastighetsbestånd, när det gäller underhållsobjekt som hissar, pumpar, fläktar, branddörrar etc är ofta bristfällig och saknar viktiga uppgifter för att en drifttekniker skall kunna få tillräcklig information för att utföra sin arbetsuppgift.  

Att gå igenom sina underhållsobjekt och definiera vilken information och teknisk dokumentation som behöver finnas tillgänglig för genomförande av Tillsyn och skötsel eller avhjälpande underhåll kan innebära att man kan avhjälpa fel snabbare liksom att och förebygga fel eftersom man har rätt information tillgänglig när man fattar sina beslut.  

Kan du ta ett exempel?
-Javisst, tänk dig att en drifttekniker ska genomföra skötsel på ett expansionskärl och personeifråga behöver läsa på skötselanvisningarna från fabrikanten. För att kunna hitta rätt expansionskärl i den tekniska dokumentationen så krävs att man vet, fabrikat, typ, modell och årsmodell eftersom skötselanvisningarna är generella för alla expansionskärl från denna leverantör. Ju mer metadata man har om installationen ju lättare kan man filtrera den tekniska dokumentationen så man får en bättre träffbild.  

Ett sätt att förbättra informationen om sina underhållsobjekt är att först definiera vilka generella egenskaper som skall finnas på respektive objekt och sedan, vid ronderingar, komplettera denna information med stöd av apparna för Tillsyn och skötsel eller Arbetsorder. I apparna finns det möjligheter att komplettera data kring vilket plan och utrymme som objektet finns i samt komplettera egenskapsinformation om objektet. Istället för att anlita dyrbara konsulter som skall göra inventeringar så kan man använda de ordinarie ronderingstillfällena och egen personal för att genomföra detta.  

Och när det gäller att ajourhålla modeller och ritningar i den löpande förvaltningen, vad finns för mobilt stöd där?
En av fastighetsägarnas utmaningar är att ajourhålla modeller och ritningar vid mindre lokalanpassningar. Hyresgästens behov kring lokalanpassningar varierar såklart för olika typer av lokaler. För bostäder är förändringarna ganska få medans för ett sjukhus så sker förändringar hela tiden.  

Processen för att förändra rumsutformningen med nya väggar, nya dörrar, riva väggar, flytta strömbrytare, ändra till– och frånluft är tyvärr ganska komplex oavsett storlek på projekt. Behovet av uppdaterade modeller och ritningar för olika discipliner kan också vara olika utifrån ett verksamhetsperspektiv. A-modellen är ju grundmodellen kring rumsutformningen och de andra disciplinerna utgår från den uppdaterade A-modellen när de gör sina justeringar.

För att kunna få uppdaterade areor, prissättning, städmetod mm för uthyrning och lokalvård så krävs att A-modellen är justerad med rätta rumsfunktionskoder och beräknade areor enligt svenska standard. Uppdateringen av A-modellen behöver således finnas på plats den dagen då lokalen utrymmet skall tas i bruk.   

Mobilt stöd för förändringar av A-modellen, vad innebär det? 

-Med stöd av vår nya funktionalitet Ändringshantering kan man i den inbyggda viewern i Faciliateeller direkt i FM Access, få stöd att beskriva underlaget till det som skall ritas om. Här finns inbyggt stöd för att lägga in dörrar eller nya väggar eller med symboler visa saker som skall rivas mm. Allt går såklart att komplettera med beskrivande texter.  

Om man dessutom använder lagerhanteringen kan man beskriva de förändringar som skall göras för olika discipliner, i olika lager, vilket innebär att de rumsmässiga förändringarna man skissat på kan släckas ned när A-modellen är uppdaterad – medans t ex justeringarna avseende el och ventilation ligger kvar som information tills man uppdaterat dessa modeller/ritningar, injusteringsprotokoll mm. 

Ändringshanteringsfunktionen finns även möjlighet att dela sina “skisser” till de som ansvarar för ritningsadministrationen eller genom att ta hjälp av vår Modell och ritningstjänst FM Services.  Inom ramen för FM Services kan man teckna olika former av avtal för stöd avseende sina ritningar och modeller. En tjänst avser just ajourhållning av mindre förändringar där vi hjälper till med att uppdatera modeller/ritningar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. 

Finns det möjlighet att se hur Ändringshantering fungerar? 
-Absolut. Är du nyfiken på Ändringshantering och hur vi kan hjälpa till att ajourhålla era ritningar rekommenderar jag varmt att se vår kostnadsfria webbvisning

Och om man vill veta mer än så?
– Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa. 

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com 

Fler branschartiklar