Enquire Search
Mobila stöd för att hantera fastighetens utomhusmiljö

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, vilka mobila stöd finns i SWG:s lösningar för att hantera fastighetens utomhusmiljö?

-Vi har i tidigare artiklar beskrivit flera olika aspekter kring vikten av att ha bra systemstöd för att hantera fastighetens utomhusmiljö; dels vilka nyttor man får, dels hur vägen dit ser ut. Dessutom finns nu en integration mellan Outdoor och vårt fastighetssystem Faciliate IWMS vilket gör att man kan dra nytta av de funktioner som redan finns i fastighetssystemet.

Hur är det med mobila systemstöd för utförare?

–Vi har ju via klienten i Faciliate IWMS bra verktyg för att planera och följa upp sitt arbete och få ut olika typer av underlag för respektive fastighet. Dessutom finns det nu även bra stöd för utförare, så att de via mobila enheter kan utföra ronderingar i enlighet med stipulerade skötselplaner liksom stöd för att hantera akut underhåll för utomhusmiljön.

Kan du ge exempel?

–Javisst! Utföraren behöver enbart en mobil app för att få ut, genomföra och avsluta sina ronderingar och arbetsorder direkt i mobilen. Det kan vara när träd och häckar ska klippas, när gångvägar och entréer ska skottas och sandas eller rabatter ska planteras. Appen kan även användas vid egenkontroller av lekplatser, yttre belysning liksom test av elbilsladdare och motorvärmare. Man kan även koppla dokumentation till appen och få ut checklistor och beskrivningar med skötselanvisningar. Den visuella kartan för de objekt som skall underhållas är också tillgänglig direkt i appen vilket underlättar för utföraren att hitta till objekten som skall ronderas eller lagas.

Finns det möjlighet att se hur detta fungerar?

–Absolut. Jag rekommenderar att man tittar på vår inspelade kostnadsfria webbvisning. Där presenterar vi olika scenarier för hur utförare på ett bra sätt kan hantera utomhusmiljön via mobila lösningar och du får möjlighet att ställa frågor till våra experter.

Se den inspelade webbvisningen här

Och om man vill veta mer än så?

–Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Läs gärna om Förbo som fått full koll på sina fastigheters utomhusmiljö med hjälp av digitala skötselkartor och mobilt stöd.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare eller Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com