Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, SWG lanserar en helt ny integration mellan Faciliate och Outdoor – SWG:s grafiska verksamhetsstöd för utomhusmiljön – varför och vad innebär det?

– Låt mig börja med att kort beskriva vikten av att ha koll på utomhusmiljön ur ett fastighetsägarperspektiv. Utomhusmiljön är ju en del av fastighetsägarens ansvar för att uppfylla lagkraven på en tillgänglig och säker utomhusmiljö dessutom vill man ju förmedla en upplevelse så att platsen känns välkomnande och attraktiv, vilket vi beskrivit i tidigare artikel.

Om man exemplifierar vilken betydelse utomhusmiljön har för olika typer av områden så kan vi börja med sjukhusområden, där finns det både forskning och studier som menar på att utomhusmiljön har betydelse för människors tillfrisknande, att den kan lugna oroliga patienter och anhöriga samt fungera ur ett rehabiliterande syfte. Områdets utformning skall också kännas säker för både personal och patienter.

I ett bostadsområde är det på samma sätt som ett sjukhus viktigt att uppleva trygghet att vistas i området och att det finns mötesplatser som känns inbjudande mm. På en skola eller förskola så finns det såklart pedagogiska inslag som skall tillgodoses samt säkerhet vid lekplatser.

Inom ramen för PBL (Plan- och bygglagen) har man som fastighetsägare eller exploatör ansvar att tillgodose kraven på en viss grönytefaktor för området/kvarteret, det handlar i stora drag om förhållandet mellan andelen funktionella grönytor och hårdgjorda ytor.

Varför lanseras Outdoor som en ny modul i Faciliate?

-Det finns en stor efterfrågan från våra uppdragsgivare att kunna arbeta med fastighetens utomhusmiljö på ett rationellt sätt och samtidigt kunna dra nytta av de funktioner som finns i fastighetssystemet Faciliate. Man har också efterfrågat ett visuellt och grafiskt stöd, därför lanserar vi nu en integration mellan Faciliate och Outdoor. Kombinationen blir ett verktyg där det blir lättare att handla upp tjänster för utomhusmiljön och följa upp utförandet, men även ett operativt stöd för den som skall genomföra ronderingsaktiviteter eller avhjälpa inrapporterade fel i området.

Vad får man som fastighetsägare stöd för?

-Outdoor är ett visuellt verktyg som skapar möjligheter att arbeta med utomhusmiljön – på samma sätt som vi arbetar med en byggnads inomhusmiljö – där vi nyttjar de befintliga funktionerna i Faciliate kring, felanmälan, planerat underhåll, tillsyn & skötsel, arbetsorder, myndighetsbesiktningar med mera.

Det grafiska verktyget tillför också värden för utförare av till exempel snöröjning som direkt i sin läsplatta kan få till sig snöröjningsinstruktioner kring vilka ytor som kan röjas med stor/liten maskin eller var det skall sandas eller saltas.

Hur går man tillväga för att använda Faciliate och Outdoor?

-Principen är den samma som för inomhusmiljön där det finns unika identiteter för byggnad/plan/rum och olika byggnadsdelar/installationer. På samma sätt så använder vi oss av Faciliates Markobjekt och Markdelar som i sin tur kan kopplas till utvändiga byggdelar och installationer.

I Outdoor har objekten dessutom en geometrisk koppling som möjliggör att man visuellt kan presentera olika skötselområden som till exempel parkeringsplatser.

I Faciliate kan man sedan planera sina ronderingar och koppla skötselinstruktioner i form av checklistor eller anvisningar till de olika objekten exempelvis skötsel av planteringar, träd, belysning och lekplatsutrustning med mera.

Genom olika filter kan man sedan visuellt presentera var alla lekplatser befinner sig eller hur många kvadratmeter hårdgjorda ytor i form av asfalt det finns. Man kan också koppla ihop uthyrning av parkeringsplatser med Faciliate hyresmodul och på så sätt se vem som hyr vilken parkeringsplats och om de är fria att hyra eller inte.

Och för dem som arbetar i fält?

-Arbetar man i fält kan man med fördel använda sig av kartan i Outdoor innan man åker ut på plats till exempel för att:

  • se skötselplaner för framtida tidsperioder.
  • få en översiktbild på utförda/ej utförda ronderingsaktiviteter.
  • kunna se alla öppna felanmälningar som trasiga belysningsarmaturer, lekplatsutrustning, parkbänkar, skador i asfalt med mera.
  • få en översikt på utförda/ej utförda myndighetsbesiktningar, till exempel lekplatsutrustning.
  • via filter söka specifika objekt och se på kartan var de befinner sig.

Finns det stöd även vid uppföljning?

-Det finns ett flertal bra stöd i Outdoor för att följa upp sitt arbete och få ut olika typer av underlag. Rapportverktyget är bra att nyttja när man vill ha underlag inför upphandlingar, till exempel vilka ytor som ska handlas upp samt hur många kvadratmeter yta som ska klippas, rensas, skötas, skottas med mera.

Det finns även bra stöd för att följa upp genomfört arbete utifrån upphandlad utomhusentreprenad liksom att göra uppföljning på pågående felanmälningar/ronderingar och myndighetsbesiktningar.

Finns det möjlighet att se hur detta fungerar?

-Javisst. Jag rekommenderar att man tittar på vår inspelade lanseringswebbvisning där våra experter berättar och visar nyheterna samt svarar på frågor.

 

Och om man vill veta mer än så?

– Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare eller Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com