Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility. Hur kan smart teknologi skapa förutsättningar för mer hållbar förvaltning?

 

– Genom smarta lösningar för Building Lifecycle Management (BLM) kan fastighetsägare hantera byggnadsinformation utifrån ett livscykelperspektiv, både i projekt och i de dagliga förvaltningsprocesserna. Det innebär bättre beslutsunderlag för drift och underhåll med ökad hållbarhet och stora besparingar som följd.

Varför är livscykelperspektivet så viktigt?

– Nu när digitaliseringen i fastighetsbranschens har tagit fart på allvar behöver fastighetsägare, i sin roll som byggherre och förvaltare, ställa krav och implementera metodstöd. Detta för att kunna effektivisera och automatisera sina processer i såväl byggprojekt som fastighetsförvaltning. Att som fastighetsägare hantera sin information ur ett livscykelperspektiv är en av nycklarna till att realisera automatiserade överlämningsprocesser från projekt till förvaltning.

Ser du ytterligare möjligheter kopplat till hållbarhet?

– Absolut. Livscykelhantering av information möjliggör också att man i förvaltningen kan arbeta mer prediktivt och nyttja teknologin som byggs in i dagens byggnader. Strukturen på informationen om den byggda miljön, tillsammans med realtidsdata, bidrar starkt till att fastighetsägare kan genomföra konkreta initiativ för att nå sina hållbarhetsmål.

Hur kan SWG stötta fastighetsägare att bli klimatneutrala?

– Fastighetsägare har en betydande roll i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle. Med våra lösningar kan vi hjälpa våra kunder på deras resa mot att bli klimatneutrala, till exempel genom att erbjuda metoder och systemstöd för att genomföra och följa upp energiinvesteringar, spåra inbyggda material, återbruka både byggmaterial och möbler samt mäta energianvändning mot uppskattade klimatberäkningar.

Kan du ge några exempel på hur SWG stöttar fastighetsägares hållbarhetsinitiativ?

– Javisst. Vi har sammanställt ett antal exempel på hur våra produkter och tjänster kan stötta våra uppdragsgivare på deras hållbarhetsresa, läs mer här.