Enquire Search

Hallå där Mats Broman, Nordenansvarig för SWG (tidigare affärsområdesansvarig för Symetri FM. Symetris affärsområde Facility Management och det internationella systerbolaget Service Works Global (SWG) går samman, varför det?

– Detta är en mycket positiv nyhet för våra nordiska kunder. I och med sammangåendet blir vi en del av ett globalt bolag med många års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar där all kompetens inom FM-området samordnas i en gemensam organisation. Det gör att vi tillsammans kan leverera en mer omfattande portfölj av lösningar och service till våra kunder i både Norden, där vi redan har en betydande marknadsposition, såväl som i Storbritannien och på andra marknader som Australien och Kanada, där SWG redan har en stark position.

Arbetet med att skapa helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice ur ett livscykelperspektiv fortsätter enligt plan med målsättningen att skapa systemstöd och tjänster inom området Facility Management som förenklar vardagen för våra kunder i deras dagliga processer.

Vad innebär sammanslagningen för Symetris kunder inom Facility Management?
-Framförallt innebär den att vi mer än fördubblar vår kompetens när det gäller utveckling och rådgivning inom området Facility Management när vi nu går från 50 medarbetare till 120. Dessutom kommer kombinationen av Symetris FMs och SWGs kompetenser inom olika områden – och våra gemensamma erfarenhet kring utveckling av systemstöd – ge oss en unika möjligheten att utveckla nästa generations ledande FM-system.

All personal följer med i sammanslagning, och sitter kvar på samma lokationer, vilket gör att kontaktvägarna för våra kunder är de samma som tidigare. Det nya bolaget, Service Works Global Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Addnode Group  som våra kunder kommer att göra affärer och har alla avtal med. Verksamhetsmässigt leds bolaget av Service Works Global.

Hur ser det framtida samarbetet med Symetri ut?
-Vi kommer även fortsättningsvis att utveckla produkter och tjänsteerbjudanden tillsammans med Symetri som också utgör vårt center of excellence avseende BIM-frågor.

När sker sammanslagningen?
-Från den 1 januari 2019 kommer Symetris affärsområde Facility Management att verka under namnet Service Works Global Nordic där jag kommer att vara VD och ansvara för den nordiska marknaden.

Vad händer med de produkter och tjänster som Symetri FM erbjuder i dagsläget?
De produkter och tjänster som vi idag erbjuder inom Facility Management kommer vi även erbjuda efter sammanslagningen. Vi kommer dessutom att få möjlighet att exportera våra lösningar till andra länder.

Hur blir det med Brexit?
Eftersom SWG Nordic är ett svenskt bolag påverkas vi inte av Brexit.

Kommer Service Works Global Nordic AB att få ett nytt organisationsnummer?
Ja, Service Works Global Nordic AB kommer att ha organisationsnummer 556535-3918. Ett brev kommer att skickas till alla avtalskunder med information om avtalsöverlåtelse.

Vill du veta mer?
Se gärna vår kostnadsfria webbvisning i ämnet eller kontakta  Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

 

Myndighetsbesiktningar
November 2022

Webbvisning: Myndighetsbesiktningar – best practice

Se hur du kan få stöd för att följa upp alla olika typer av myndighetsbesiktningar såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), el-revisioner och hissar.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
January 2023

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2022.4.

Läs mer
SWG Inspirations- och användardagar 2023
January 2023

Vad händer på Inspirations- och Användardagarna 2023?

Årets tema: hållbarhet. Inspiration kring förbättrade arbetssätt. Kompetensutveckling i våra systemstöd. Ett 20-tal inspirerande seminarier.

Läs mer