Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWGs experter på Efficient Facility. Intresset för SWGs IWMS-lösning Faciliate är stort. Vad tror du är den största anledningen och vad är skillnaden mellan en IWMS-lösning och ett traditionellt FM-system?

-Den största skillnaden mellan en IWMS-lösning och ett traditionellt FM-system är möjligheten att säkerställa att informationen om den byggda miljön hålls uppdaterad över tid och att det går att skapa en högre grad av automatisering i de dagliga processerna när man arbetar med information utefter ett livscykelperspektiv.

Kan man uppdatera informationen om den byggda miljön i de mobila lösningarna?

-När det gäller drift- och arbetsplatsrelaterade tjänster, som t ex lokalvård och bokningar, krävs det att man kan förädla och uppdatera informationen i sina mobila verktyg.

Ett exempel kan vara att man kompletterar egenskaper på en redan befintlig installation med t ex modell eller fabrikat. Alternativt att man tar bort en installation som enligt databasen skall finnas i rummet men i verkligheten är borttagen. Ett annat exempel kan vara om man i konferensrummet upptäcker att det tillkommit utrustning som inte finns med i bokningsportalen, då kan den läggas till på plats så den finns när konferensrummet bokas nästa gång.

Om man lägger till information i ett rum via en mobil enhet, hur blir det då med BIM-modellen?

-I SWGs IWMS-lösning Faciliate görs all information som uppdateras i de löpande processerna också tillgänglig direkt i BIM-modellen. Ett stort mervärde är att informationen om byggdelar och installationer är uppdaterade nästa gång modellen skall checkas ut till ett byggprojekt, det vill säga hantering av information sker ur ett  livscykelperspektiv.

Vilka är fördelarna och framgångsfaktorerna med SWGs IWMS-lösning?

-En av framgångsfaktorerna är SWGs mångåriga erfarenhet av att arbeta med FM-system och att vi är en av Europas största leverantörer av BIM-lösningar. Det skapar en väldigt bra grund till att vi både kan vara med och hjälpa kunderna i vardagen och utveckla systemlösningar som underlättar deras arbete. Vi hjälper våra kunder att samla in och ställa krav på informationsmängder från t ex projekt eller inventeringar, för att sedan strukturera informationen med klassifikation och standarder så att den sedan blir tillgänglig och kan användas i IWMS-lösningen.

Ett gott kvitto på att vi definitivt är på rätt väg med vår IWMS-satsning är att en av Sveriges största fastighetsägare, Fastighetskontoret, Stockholms stad, valt vår lösning liksom Region Gävleborg och Stockholms universitet, för att nämna några av våra kunder.

Vilka faktorer i en IWMS-lösning är de viktigaste när man vill effektivisera sina verksamhetsprocesser?

-Den primära målsättningen med en IWMS-lösning är att tillgängliggöra rätt information vid rätt tillfälle för den enskilda beslutsfattaren eller för personen som utövar en aktivitet. Tillgängliggörande av information, i kombination med en ökad automatisering, är det som skapar den största hävstången i sin strävan att bli effektivare i sina processer.

Vilka är de största anledningarna till att företag satsar på IWMS-system istället för traditionella FM-system?

-Undersökningar i USA, (sid 26) visar på att de tre viktigaste anledningarna till att man skaffar en IWMS- lösning är att

  • det ökar möjligheten att hålla informationsmängderna om den byggda miljön uppdaterade över tid. Med informationsmängder avses data, dokument, modeller och ritningar.
  • det skapar bättre förutsättningar att planera sitt underhåll.
  • det ökar automatiseringsmöjligheter i processerna.

-De organisationer som kommer att lyckas med omställningen till mer digitala arbetssätt, och på så sätt effektivisera sina processer, är de som klarar att arbeta med informationsleveranser ur ett livscykelperspektiv i hela värdekedjan, det vill säga både i bygg och förvaltningsprocessen.

Om man vill se och veta mer om IWMS-lösningar och vad SWG har att erbjuda, vart vänder man sig då?

-Vi erbjuder kontinuerligt webbvisningar av olika delar av vår IWMS-lösning. Det är ett enkelt sätt att se de delar av IWMS-lösningen som man har intresse av och även ställa frågor till våra experter. Håll utkik här på hemsidan där alla webbvisningar och evenemang flaggas upp liksom på vår LinkedIn-kanal.

Hur gör man om man vill veta mer?

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

 

 

*IWMS står för Integrated Workplace Management Systems och är en digital plattform för service- och fastighetsverksamhet och som integrerar funktioner från flera olika system. Det innebär att företag kan optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.

 

Myndighetsbesiktningar
November 2022

Webbvisning: Myndighetsbesiktningar – best practice

Se hur du kan få stöd för att följa upp alla olika typer av myndighetsbesiktningar såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), el-revisioner och hissar.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
January 2023

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2022.4.

Läs mer
SWG Inspirations- och användardagar 2023
January 2023

Vad händer på Inspirations- och Användardagarna 2023?

Årets tema: hållbarhet. Inspiration kring förbättrade arbetssätt. Kompetensutveckling i våra systemstöd. Ett 20-tal inspirerande seminarier.

Läs mer