Enquire Search

Vi planerar att köra webbvisningar kring hur man nyttjar ritningen som stöd vid inventering av byggdelar, system och komponenter i ett existerande fastighetsbestånd.

Läs Mats Bromans branschartikel i ämnet för att få inspiration till hur man kan nyttja den digitala BIM-modellen för inventering i FM ACCESS och hur informationen förs över till Faciliate.

Intresseanmäl dig till webbvisningen så får du en personlig inbjudan när anmälan öppnar.

Gör intresseanmälan här