Enquire Search

Se ett effektivt IT-stöd för att grafiskt kunna överblicka all objektsinformation som finns i en fastighets utomhusmiljö. I systemet lagras areor, antal och längder om olika typer av skötselytor och skötselpunkter. Dessa visas grafiskt på en karta och kan även genereras i rapportform t ex vid upphandling av driftsentreprenader av utomhusskötsel (t ex gräsklippning och snöröjning).  På visningen ser du:

  • mervärdet av att ha full koll på alla objekt i en fastighets utomhusmiljö och hur man samlar in, strukturerar och använder datan.
  • hur man får fram areor för olika typer av skötselytor t ex rabatter, gångar, gräsytor och lekplatser liksom antal skötselpunkter t ex träd, armaturer, papperskorgar och parkbänkar.
  • hur du enkelt filtrerar vad som grafiskt ska presenteras t ex hur mycket area som skall snöröjas inom en viss fastighet.
  • hur man kompletterar och förändra objekt t ex flyttar en parkbänk eller kompletterar information om ett träd.

Se den inspelade webbvisningen här.

Läs även branschartikeln där SWG:s VD Mats Broman intervjuas kring vad nyttan är med att få full koll på fastighetens utomhusmiljö.