Enquire Search

Se ett effektivt IT-stöd för att styra och planera underhåll för både installationer och byggdelar. På visningen ser du hur du:

  • får full kontroll över kostnader, planering och genomförande av underhållsarbeten.
  • genom att stödja flera underhållsprocesser ständigt kan förbättra kostnadseffektiviteten och effekten av underhållsarbetet för organisationen.
  • kan arbeta med åtgärder för underhåll genom att lägga in dem årligen eller på längre sikt, som en rullande besiktningsmodell och som fast årsplanering.
  • kan skapa grafiska planer och prognoser.

Planerat underhåll är en av modulerna i SWGs IWMS-lösning Faciliate.

Se den inspelade webbvisningen här.