Enquire Search

Många bostadsbolag har behov av att göra uthyrningsprocessen mer effektiv för att enklare kunna marknadsföra lediga bostäder mot kommande hyresgäster. Nu finns bra stöd för att effektivisera uthyrningsprocessen. Genom att visualisera bostäder kan intressenten själv gå på digital 360-graders rundvandring, direkt i mobila enheter, se inspirerande och verklighetstrogna 3D-bilder och få bra överblick över och djupare förståelse för hur framtida bostaden ser ut och fungerar – oavsett om den är färdigbyggd eller ej. Testa själv.

Se den inspelade webbvisningen här

Har ditt företag behov av att

  • förenkla uthyrningsprocessen och göra den mer kostnadseffektiv?
  • göra lediga objekt mer tillgängliga på marknaden?
  • minska antalet fysiska visningar genom att erbjuda lättillgängliga digitala visningar på mobil, padda eller dator?
  • visa verklighetstrogna bilder och erbjuda digital rundvandring i bostaden där man upplever planlösning, möblering, funktion och materialval?
  • erbjuda mätbara 3D-planritningar så framtida hyresgäster kan planera hur bostaden ska inredas?
  • visa typbostäder redan innan byggnaden är producerad?

Delta på webbvisning och se:

  • Vad som krävs för att göra uthyrningsprocessen mer effektiv.
  • Vilka nyttor och vinster som kan uppnås.
  • SWG:s visualiseringslösningar för bostadsföretag.
  • Konkreta exempel från kollegor i branschen som redan tagit steget och som ser tydliga tids- och kostnadsbesparande vinster med en mer digital uthyrningsprocess.

För vem: Visningen vänder sig till dig som arbetar med uthyrning av bostäder som vill förenkla och effektivisera processen och erbjuda nuvarande och potentiella hyresgäster en digital rundvandring i bostaden där man ser verklighetstrogna bilder och upplever planlösning, möblering, funktion och materialval.

Webbvisningen är kostnadsfri och pågår ca 30 minuter. 

Välkommen!

Du kanske även är intresserad av den inspelade webbvisningen: Effektivare uthyrningsprocess för bolag som hyr ut lokaler.