Enquire Search

Få komplett överblick över alla konstverk som hanteras i er verksamhet.

På visningen ser du:

  • Hur enkelt du registrerar konstverken med tillhörande data.
  • Hur du lägger till bilder på konstverken.
  • Hur du inventerar konstverk med hjälp av en mobil lösning.
  • Webbvisningen vänder sig till dig som är ansvarig för eller arbetar med företagets konstsamling och som vill se hur man enkelt arbeta i systemet.

Konstmodulen är en del av SWGs IWMS-lösning Faciliate.

Se den inspelade webbvisningen här.