Enquire Search

Det finns många fördelar för fastighetsförvaltare och FM-företag att ha tillgång till en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformationsmodell fylld med relevant information. På visningen får du:

  • kunskap om olika metoder för att fånga data inom- och utomhus.
  • konkreta exempel på vilka nyttor du kan få genom att modellera företagets ritningar så att de innehåller byggdelsobjekt med tillhörande egenskaper.
  • se ett lättarbetat grafiskt verksamhetsstöd där alla olika yrkesroller på företaget enkel kommer åt den grafisk byggnadsinformationen alla tider på dygnet.
  • SWGs modelleringstjänst och grafiska verksamhetsstöd FM ACCESS är en del i totallösningen SWG Efficient Facility.

Se den inspelade webbvisningen här.