Enquire Search
Webbvisning: Byggprojekt special

På temawebbvisningarna ”Byggprojekt special” erbjuder vi ett flertal visningar med fokus på de nyttor man får när man hanterar byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv (BLM) i både bygg- och förvaltningsprocessen genom integrerade arbetssätt.

För vem: För dig som arbetar med fastighetsförvaltning eller byggprojekt och som vill se hur man hanterar information ur ett livscykelperspektiv och vilka nyttor det ger.

 

Visning 1: BLM som samarbetsplattform för byggprojekt och förvaltning

Hur skapar man förutsättningar för informationshantering i ett livscykelperspektiv (BLM) i byggprojekt? Det räcker sällan med att bestämma sig för att man ska samarbeta, man behöver även bestämma hur. För att lyckas med ett obrutet informationsflöde, från projekt till förvaltning, behöver metodstödet för hur informationsleveranser skall ske kunna utföras repetitivt, så att alla byggprojekt som levereras till förvaltning följer samma mall.

Se hur våra systemstöd kan hjälpa er att strukturera byggnadsinformation i byggprocessen och tillgängliggöra den för användning i förvaltningsprocessen.

 • Kravställ och validera att byggprojekt levererar den information organisationen behöver i de dagliga förvaltningsprocesserna.
 • Säkerställ att byggprojekt arbetar med effektiva metoder för att höja kvaliteten, spara tid och förbättra samarbetet.
 • Integrera och använd upparbetad information från byggprojekt i de dagliga förvaltningsprocesserna i FM Access och Faciliate.
 • Leverera uppdaterad byggnadsinformation till ombyggnadsprojekt.

Se inspelad visning här

 

Visning 2: Nyttan med att hantera BIM-modeller med stöd av en projektportal

För att säkerställa en effektiv informationshantering från projekt till förvaltning behövs metodstöd. Stöd som gör det enklare att uppfylla byggprojektens leveranskrav. Genom att hantera BIM-modeller och tillhörande data via en projektportal (CDE) som Bimeye kan man få stora fördelar i ett byggprojekts alla skeden. Se hur

 • man redan i tidiga skeden använder projektportalen Bimeye för hantering av rumsfunktionsprogram (RFP) och hur andra databaser som PTS (Program för teknisk standard) och Bimeye fungerar ihop.
 • man enkelt upprättar mallar enligt en leveransspecifikation och hur informationsinsamling och validering från byggprojektet förenklas.
 • Vi visar konkreta exempel på hur upparbetad information i Bimeye via Asset+ enkelt integreras till förvaltningssystemen FM Access och Faciliate och kan användas i den dagliga driften.

Se inspelad visning här

 

Visning 3: Samarbete och dokumenthantering i byggprojekt

Med projektportalen Interaxo som samarbetsplattform får man full spårbarhet för byggprojektets alla aktörer. Då kan projektgenomförandet bli mer effektivt och avvikelser reduceras. Se hur

 • Interaxos kraftfulla funktioner för dokumenthantering och metadatatantering fungerar
 • man använder Interaxo för kontinuerligt insamling av teknisk dokumentation (DoU)
 • Visuella Tavlor ger alla full översikt och kontroll.
 • Aktiva Mappar ger projektledare och projektdeltagare god översikt över dokument och ärenden.
 • Vi visar konkreta exempel på hur upparbetad dokumentation i Interaxo enkelt integreras till förvaltningssystemen FM Access och Faciliate och kan användas i den dagliga driften.

Se inspelad visning här

 

Webbvisningarna är kostnadsfria.

Läs branschartikeln: Konsten att starta informationsbygget parallellt med pågående byggprojekt.