Enquire Search

Under vårvintern erbjuder vi ett flertal kostnadsfria webbvisningar på temat digitalisering där du ser nyttorna med att digitalisera ditt fastighetsbestånd och hur man kan ta det stegvis.

Steg 1: Digitalisera dina existerande byggnader utifrån befintliga ritningar

Visning ger konkreta råd kring vad man bör tänka på när man digitaliserar sina existerande byggnader och utgår från befintligt ritningsmaterial t ex ritningar i pappers- och CAD-format när man skapar en BIM-modell.  Innehåll:

  • Skapa BIM-modell av befintliga ritningsunderlag t ex ritningar i pappers- och CAD-format 
  • Nyttor & vinster.  
  • Så här kommer du igång.  

Se den inspelade webbvisningen här

Ytterligare visningar på temat digitalisering:

Steg 2: Digitalisera befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering. 

Steg 3: Förädla din BIM-modell till en digital tvilling eller skapa digital tvilling i nya projekt.

 

Du kanske även är intresserad av:

Vår kostnadsfri guide till hur man skapar BIM-modeller av existerande byggnader genom att digitalisera befintliga 2D-ritningar.

Ladda ner digitaliseringsguiden steg 1 här