Enquire Search

Under vårvintern erbjuder vi ett flertal kostnadsfria webbvisningar på temat digitalisering där du ser nyttorna med att digitalisera ditt fastighetsbestånd och hur man kan ta det stegvis.

Steg 1: Digitalisera dina existerande byggnader utifrån befintliga ritningar

Se den inspelade webbvisningen här

Visning ger konkreta råd kring vad man bör tänka på när man digitaliserar sina existerande byggnader och utgår från befintligt ritningsmaterial t ex ritningar i pappers- och CAD-format när man skapar en BIM-modell.  Innehåll:

  • Skapa BIM-modell av befintliga ritningsunderlag t ex ritningar i pappers- och CAD-format 
  • Nyttor & vinster.  
  • Så här kommer du igång.  

För vem: för dig som vill veta vilka fördelar och kundnyttor som uppnås, främst i drift- och förvaltningsskedet, när man skapar en BIM-modell av existerande ritningsunderlag.

 

Ytterligare visningar på temat digitalisering

Steg 2: Digitalisera befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering. 

Steg 3: Förädla din BIM-modell till en digital tvilling eller skapa digital tvilling i nya projekt.

 

Kostnadsfri digitaliseringsguide

Ladda ner vår kostnadsfri guide till hur man skapar BIM-modeller av existerande byggnader genom att digitalisera befintliga 2D-ritningar.

Ladda ner digitaliseringsguiden steg 1 här