Enquire Search

Under vårvintern erbjuder vi ett flertal kostnadsfria webbvisningar på temat digitalisering där du ser nyttorna med att digitalisera ditt fastighetsbestånd och hur man kan ta det stegvis.

Steg 3: Förädla din BIM-modell till en digital tvilling eller skapa digital tvilling i nya projekt.  

Se den inspelade webbvisningen här

  • BIM-modellen som en kopia, en digital tvilling, av byggnaden. 
  • Nyttor & vinster.  
  • Kravställning.  
  • Vägen dit.  

För vem: För dig som vill veta mer om digitala tvillingar och vägen dit. 

 

Ytterligare visningar på tema digitalisering:

Det finns ytterligare webbvisningar på temat digitalisering:

Steg 1: Digitalisera dina existerande byggnader utifrån befintliga ritningar.

Steg 2: Digitalisera befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering.