Enquire Search

Under våren 2020 genomförde vi en serie kostnadsfria webbvisningar på temat Effektiva byggprojekt och informationsleveranser från projekt till förvaltning. Vi visade hur byggherrar kan arbeta mer effektivt i projekt och hur fastighetsförvaltare smart kan använda BIM-informationen från byggprojekt i sina förvaltningssystem och dagliga processer.

På webbvisningarna får du som fastighetsägare svar på frågorna:

  • Hur kravställer du dina byggprojekt för att säkerställa att du får den information du behöver i de dagliga förvaltningsprocesserna?
  • Hur säkerställer du att era byggprojekt arbetar på effektivast möjliga sätt med att uppfylla er kravställning?
  • Hur validerar du att era projekt levererar mot er kravställning?
  • Hur integrerar du upparbetad information från byggprojekt med era förvaltningssystem och samtidigt skapar förutsättningar för ett livscykelperspektiv för er byggnadsinformation?

För vem: För dig som arbetar inom byggsektorn, som byggherre, projektledare eller fastighetsägare, och som vill utveckla och arbeta mer effektivt i dina projekt. Begränsat antal platser per visning.

 

Visning 1: Hur kravställer och validerar man att byggprojekt levererar den information er organisation behöver i de dagliga förvaltningsprocesserna?

Se den inspelade webbvisningen här

  • Se exempel på hur man redan idag praktiskt tillämpar detta i byggprojekt med lösningar som SimpleBIM och BIMEYE.
  • Vi tar utgångspunkt i informationsleveranser med öppna format i ett OpenBIM-perspektiv men visar även på att vilka programvaror som används i byggprojekt, för framtagning av den sk digitala tvillingen, spelar mindre roll. Fokus ligger på i:et i BIM och hur rätt kravställd information säkerställs från projekt till förvaltning.

 

Visning 2: Hur säkerställer man att byggprojekt arbetar på effektivast möjliga sätt med att uppfylla er kravställning?

Se den inspelade webbvisningen här

  • Vi visar exempel från byggprojekt på hur man arbetar med moderna metoder – med BIM-modelleringsprogram som Revit, ArchiCAD, MagiCAD och integrerat databasstöd (BIMEYE) – för att höja kvaliteten, spara tid och förbättra samarbetet i design- och produktionsfasen med arbetet att ta fram en digital tvilling för byggherrar och fastighetsägare.

 

Visning 3: Hur integrerar och använder man upparbetad informationen från byggprojekt i de dagliga förvaltningsprocesserna med ett livscykelperspektiv?

Se den inspelade webbvisningen här

  • Se exempel på hur man integrerar den digitala tvillingen med hjälp av vår assetdatabas och tillgängliggör byggnadsinformationen i våra lösningar FM ACCESS och Faciliate.
  • Du ser även hur man använder informationen i de dagliga förvaltningsprocesserna och hur man kan leverera uppdaterad byggnadsinformation till ombyggnadsprojekt.

 


Några av lösningarna som presenteras: