Enquire Search
The fall of Carillion and the collaboration of the FM industry

På webbvisningen ser du SWGs systemstöd för att hantera arbetsprocesserna för tillsyn och skötsel:

  • Samla in information via handdatorer när kontroller genomförs och gör den direkt tillgänglig för alla berörda parter.
  • Strukturera information så att den blir lättillgänglig och uppdaterad.
  • Använd informationen för att t ex skapa rond- och kontrollistor samt att effektivt styra och planera åtgärder som sker inom vissa intervaller. 
  • Få färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och förbättrad kostnadseffektivitet.

Tillsyn och skötsel är en del av SWGs IWMS-lösning Faciliate.

Se den inspelade webbvisningen här.