Enquire Search

Asset+ är en integrationslösning och en gemensam masterdatakälla för byggnadsinformation. Den knyter samman byggnadsinformation mellan byggprojekt och våra lösningar för förvaltning och förenklar informationshanteringen i ett livscykelperspektiv. På så sätt blir informationen tillgänglig för de dagliga processerna i förvaltningsskedet.

Asset+ är en tilläggsmodul till våra lösningar.

Läs mer om Asset+ här