Enquire Search

SWG:s assetdatabas är en integrationslösning och en gemensam masterdatakälla för byggnadsinformation. Den knyter samman byggnadsinformation mellan projekt och våra lösningar för förvaltning och förenklar informationshanteringen i ett livscykelperspektiv. På så sätt blir informationen tillgänglig för de dagliga processerna i förvaltningsskedet.

För att effektiv kunna hantera sina tillgångar ur ett livscykelperspektiv, oavsett om informationen skapats historiskt eller med BIM-stöd, krävs en gemensam masterdatakälla (CDE-plattform) där information från både projekt- och förvaltningsskedet kan checkas in och ut.

Fördelar:

  • Minska risken att fatta beslut utifrån felaktiga underlag eftersom det bara finns en gemensam masterdatakälla för all byggnadsinformation.
  • Avhjälp fel och minska driftstörningar för hyresgäster snabbare genom att ha tillgång till rätt information.
  • Spårbarhet på vilka byggnadsmaterial som finns inbyggda i byggnaden.
  • Effektivisera överlämningsprocessen från projekt till förvaltning avsevärt genom att byggnadsinformationen finns direkt tillgänglig.
  • Få kontroll på alla underhållsobjekt som är besiktningspliktiga.

I lösningen struktureras byggnadsinformation från ny- och ombyggnadsprojekt samt även från existerande byggnader som digitaliserats. Det finns även stöd för att hantera byggnadsdelar som registrerats manuellt i fastighetssystemet. Assetdatabasen blir på så sätt den nya masterdatakällan för byggnadsinformation.

I och med att assetdatabasen är integrerad med SWG:s lösningar i förvaltningsskedet – FM ACCESS och Faciliate –  kan man på ett enkelt sätt använda informationen i sitt dagliga arbete i förvaltningen med de ordinarie användargränssnitt som användarna är vana vid.

Integration till BIM:

För ny- och ombyggnadsprojekt. När man använder BIM som metod vid projektering skapas byggnadsinformation i form av objekt med egenskaper och geometrier. All denna information kan checkas in i assetdatabasen och göras tillgänglig i förvaltningsskedet. Vid ombyggnation kan uppdaterad information om vad som hänt i förvaltningsfasen checkas ut för att starta ett ombyggnadsprojekt.

För befintliga byggnader. Om man vill förbättra informationskvaliteten på existerande bestånd kan man göra det med hjälp av digitalisering. Man tillför då den geometriska kopplingen till BIM-modellen samt skapar förutsättningar att förädla informationen i sina löpande processer. Vill du veta mer hur man går till väga, läs mer här. 

Integration till FM ger livscykelperspektiv

I och med integrationen mellan våra fastighetslösningar och assetdatabasen spelar det ingen roll i vilket system byggnadsinformationen ändras. Oavsett om du arbetar i FM ACCESS eller Faciliate, desktop eller mobilt, hålls byggnadsinformationen ständigt uppdaterad med de förändringar som sker i förvaltningsskedet (till exempel vid mindre ombyggnationer eller byte av komponenter/system) och kan tillgängliggöras för ombyggnadsprojekt.

På så sätt erhålls ett livcykelperspektiv på byggnadsinformation.