Enquire Search
Facility management and PPP news and events
Här uppdaterar vi med nyheter, händelser och insikter om vad som är på gång i branschen.

December 2022

Uppdrag: Heimstaden

Väljer SWGs lösningar kring BIM och drawing management. Uppbyggnad och ajourhållning av svenska fastighetsbeståndet.

Läs mer
August 2022

Uppdrag: Region Skåne

Väljer SWG:s fastighetssystem för enklare fastighetsförvaltning och effektivare drift av inhyrt och eget fastighetsbestånd

Läs mer
June 2022

Uppdrag: Ramböll

“Med Interaxo BIM Data får alla i byggprojektgruppen tillgång till all data under samtliga projektfaser.”

Läs mer
May 2022

Uppdrag: Stockholmshem

Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

Läs mer
March 2022

Uppdrag: Trafikförvaltningen

Leverans och support av Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för hantering av fastighetsinformation i förvaltningsprocesserna.

Läs mer
January 2022

Uppdrag: Förbo

Full kontroll på arealer och markobjekt med grafiska verksamhetsstödet Outdoor.

Läs mer
October 2021

Uppdrag: Akademiska Hus

Tydlig tillämpningsanvisning underlättar insamling av fastighetsinformation och digital överlämning från projekt till förvaltning.

Läs mer
August 2021

Uppdrag: Nyköpings kommun

Digitaliserar fastighetsbeståndet på drygt 400 000 kvm. Kvalitetssäkrar & gör byggnadsinformation mer lättillgänglig.

Läs mer
August 2021

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital byggnadsinformationen i sina dagliga processer. Areauppgifter kan nyttjas som underlag för hyres- och städkontrakt.

Läs mer
August 2021

Uppdrag: Jernhusen

Nytt fastighetssystem (Faciliate) inklusive assetdatabas. Utgör plattformen för att hantera byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer
October 2018

Uppdrag: Telge

Telge väljer SWG som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering.

Läs mer
October 2018

Uppdrag: NCC & Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen får korrekta relationsmodeller som underlag för ROT-projekt med hjälp av laserskanning och modellering via SWGs experter.

Läs mer
September 2018

Uppdrag: Region Östergötland

Framtidssäkrar ritningsarkivet ur ett livscykelperspektiv. Grafiskt verksamhetsstöd där ritnings- och förvaltningssystemet hänger ihop.

Läs mer
September 2018

Uppdrag: Signalisten

Säkrar interna rutiner och enhetligt ritningsarkiv. Tillgängliggör ritningar för hela organisationen.

Läs mer