Enquire Search

3D- modell och punktmoln över Tyresö slott.

3D- modell (tv) och punktmoln (th) över Tyresö slott. Resultatet av en 3D-laserskanning är dels ett punktmoln som kan integreras med CAD-system för att skapa en BIM-modell med korrekta geometrier, dels en komplett navigerbar 3D-bild, där allt som finns med på bilden kan visas och mätas.