Enquire Search

Resultatet av en 3D-laserskanning är dels ett punktmoln som kan integreras med CAD-system för att skapa en BIM-modell med korrekta geometrier, dels en komplett navigerbar 3D-bild, där allt som finns med på bilden kan visas och mätas.