Enquire Search
Förbo hanterar utomhusmiljön i Outdoor

Digitala skötselkartor ger Förbo full kontroll på fastighetens utemiljö

SWG har fått förtroendet att stötta bostadsföretaget Förbo med att strukturera och tillgängliggöra all information om deras fastigheters utomhusmiljö i det grafiska verksamhetsstödet Outdoor. På så sätt får de god ordning på sina arealer och markobjekt och slipper uppskatta hur många kvm skötselytor och antal skötselpunkter som ska underhållas.

Det underlättar bland annat vid upphandling av driftentreprenader som gräsklippning och snöröjning. Dessutom får medarbetare och leverantörer tillgång till uppdaterad och användbar information alla tider på dygnet.

“Genom de digitala skötselkartorna får vi en tydlig och samlad bild över vad vi har för ytor och objekt i alla våra bostadsområden.  Det är till stor nytta både vid upphandling och vid planering av kommande markprojekt, då vi på ett enkelt sätt kan mäta upp areor av tex en plantering”, säger Malena Johansson, utemiljöansvarig på Förbo.

Och Malena fortsätter:

“Att alla våra entreprenörer och medarbetare alltid har tillgång till skötselkartorna gör att vi kan undvika diskussioner med entreprenörer kring hur våra områden ska skötas. Vi vet också att alla alltid har den senaste versionen av kartorna.

Det är enkelt att hålla kartorna uppdaterade eftersom vi kan göra en hel del av det arbetet på egen hand. När vi planterat ett träd så kan vi väldigt enkelt placera ut det trädet i skötselkartan. Vi kan logga in i kartsystemet via våra mobiler och göra justeringar direkt på plats när vi upptäcker avvikelse i våra områden. Det underlättar arbetet med att hålla kartorna uppdaterade. Vid större ändringar tar vi hjälp av SWG genom att skicka in ett ärende med önskad justering.”

I Outdoor lagras areor, antal och längder om olika typer av skötselytor (exempelvis gräs, grus, asfalt, buskage och lekplatser) och skötselpunkter (brunnar, bänkar, belysning, träd, sopstationer etcetera). Allt visas grafiskt på en karta och kan även genereras i rapportform.

Uppdraget har utförts stegvis. Senast uppdateringen av Förbos utomhusmiljö gäller snöröjningsplanering där man nu arbetar med att få komplett information om hela fastighetsbeståndet, till exempel antal kvadratmeter som ska hand- respektive maskinskottas. Viktig information som måste stämma vid upphandling.

Ett av Förbos största bostadsområden som håller på att vidareutvecklas med nybyggnation i naturnära område är Säteriet. Med stöd av Outdoor har man full kontroll på sina digitala skötselkartor som uppdateras kontinuerligt för att hållas ajour.

Full åtkomst till information om skötselytor och objekt.

Bildtext: Grafisk presentation av fastigheten Säteriet. Via Outdoor får man åtkomst till alla skötselytor och skötselobjekt liksom fastighets- och förvaltningsgränser direkt i kartan. Alla objekt är klickbara med information om objektet. Detaljerade mängdrapporter med areor och antal kan genereras för vidare bearbetning.

 

Förbo får full kontroll på snöröjning via grafis

Bildtext: Snöröjningskartor ger Förbo full kontroll över beståndets snöröjningsplanering. Här ses en snöröjningskarta över Säteriet där blått visar vad som ska  maskinskottas och rött handskottas. Genom att klicka på objekt ser man enkelt antalet kvadratmeter som ska snöröjas.

Bildtext: Översikt över renhållningsplanering för Säteriet. Här ser man till exempel vilka skötselpunkter och ytor ska renhållas och hur ofta.

Bildtext: Säteriets nya grönskande aktivitetspark med lekmöjligheter, vattenlek, scen och odlingar. Via Outdoor hittar man viktig information om alla objekt i parken, kvadratmeter och antal, vad som skall snöröjas, klippas, renhållas och hur ofta.

Om Förbo: Förbo är ett kommunalägt bostadsföretag med ett brett utbud av lägenheter, radhus och parhus. Närmare 6000 hushåll hyr sin bostad i något av de 62 områdena på 19 orter i de fyra kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv.

 

Veta mer om Outdoor

Branschartikel: Vad är nyttan med att få full koll på fastighetens utomhusmiljö?

Branschartikel: Nyttan med att arbeta med fastighetens utomhusmiljö i Faciliate

Branschartikel: Samla in data om fastighetens utomhusmiljö

Webbvisningar: Se inspelade visningar här.

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Läs mer
Bild: Nya psykiatrihuset Kalmar, NYPS-K, Bygg- och förvaltarenheten, Region Kalmar
Referenskund

Uppdrag: Region Kalmar Län

Gör tids- & kostnadsbesparingar i byggprojekt tack vare Interaxo BIM Data.

Läs mer
Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell
Referenskund

Uppdrag: Nordiska museet

Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell

Läs mer