Enquire Search
Maintenance of complex and specialist equipment using CAFM software

En av våra internationella uppdragsgivare, National Oceanography Centre (NOC), forskar om hur klimatförändringarna påverkar livet under ytan.

NOC hade behov av en mjukvarulösning för att hantera affärskritisk fastighetsinformation för samtliga sina byggnader. Förutom att hantera komponenter behövde de även systemstöd för att handha planerat underhåll, allt för att säkerställa att den komplexa utrustning som deras byggnaderna innehåller fungerar smidigt varje dag.

SWG:s globala fastighetssystem QFM valdes och efter införandet har NOC förbättrat effektiviteten och ökat tillförlitlighet för deras utrustningar. Dessutom har de säkerställt bättre nyttjande av personal och levererat mer utförliga underlag för beslutsprocesser vilket resulterat i mätbara kostnadsbesparingar.

Läs hela artikeln här (engelska)

Fler uppdragsgivare

Bild: Nya psykiatrihuset Kalmar, NYPS-K, Bygg- och förvaltarenheten, Region Kalmar
Referenskund

Uppdrag: Region Kalmar Län

Gör tids- & kostnadsbesparingar i byggprojekt tack vare Bimeye.

Läs mer
Stockholmshem & SWG
Referenskund

Uppdrag: Stockholmshem

Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Läs mer