Enquire Search

SWG har fått i uppdrag att skapa en korrekt geometrisk digital tvilling och kommunikativt material inför ROT-projekt av Edsbergs slott. På så sätt får uppdragsgivaren Sollentuna Kommunfastigheter AB full kontroll på all byggnadsinformation och korrekta underlag inför renovering.

 


I samband med laserskanning och modellering av Edsbergs slott gjordes även en visualiseringsfilm utifrån BIM-modellen som kan användas som kommunikativt material.

-Vi är glada för att vi har fått detta på plats, då visualiseringen underlättar mycket i kommunikationen med våra intressenter. Här möter historien framtiden, kan man säga, förklarar Susanna Arbro, Kulturfastighetschef på Sollentuna kommunfastigheter AB.

Lösningen bestod av:

  • Insamling av befintlig data om byggnaden och utomhusmiljön samt georeferens med hjälp av 3D-laserskanning och drönare.
  • Strukturering av insamlad fältdata.
  • Framtagning av BIM- och relationsmodell för drift- och förvaltning samt ROT-projekt. Framtagning av visualiseringar LOD 200*.
  • All insamlad information – punktmoln, BIM- och relationsmodelln, ritningar och färgkodade layouter på areor och utrymmen – publiceras i det grafiska verksamhetsstödet FM ACCESS och görs tillgängligt för samtliga medarbetare att använda dygnet runt.

Uppdragsgivaren får tillgång till:

  • En geometriskt korrekt relationsmodell (digital tvilling/BIM-modell)
  • Samtliga ritningar.
  • Färgkodade layouter på areor och utrymmen med kopplingar till mätbara punktmoln.
  • Visualisering som underlättar kommunikationen.
  • SKAB är ansluten till SWGs modell- och ritningstjänst vilket innebär att det är enkelt att ajourhålla BIM-modellen och all byggnadsinformation i över tid.

Från projektstart till färdig leverans på 8 veckor.

Edsbergs slott är Sollentunas kulturhistoriska hjärta. Slottet uppfördes ursprungligen omkring 1630, idag används det som nav för folklivet i Edsvik med aktiviteter som öppet hus, visningar, teaterkvällar, vigslar, operasalonger och mycket mer. Fastigheten ägs av Sollentuna Kommun sedan 1959 och förvaltas av Sollentuna Kommunfastigheter.

*LOD=Level Of Detail=detaljeringsgrad.

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Lejonfastigheter, Sporthallen

3D-laserskanning och BIM-modellering av Sporthallen ger korrekta underlag för ombyggnad.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Sollentuna Kommunfastigheter, Stallbacken

Behov av korrekt geometrisk digital tvilling inför ROT-projekt. Lösning: 3D-laserskanning och BIM-modellering.

Läs mer
Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell
Referenskund

Uppdrag: Nordiska museet

Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell

Läs mer