Enquire Search

Vid visualisering av en lokal eller bostad väljer man vilken detaljeringsnivå man önskar på slutresultatet: låg, medium eller hög. Här ses exempel på de olika detaljeringsnivåerna:

 

Detaljeringsnivå låg:

Detaljeringsnivå mellan:

Detaljeringsnivå hög: