Enquire Search
The rise of mobile for productivity in FM - SWG Blog

Ajourhåll geometriförändringar i ritningar och modeller vid mindre lokalanpassningar med hjälp av mobila lösningar. Via mobil och läsplatta kan man på plats enkelt beskriva och skissa på underlaget till det som skall ritas om. Komplettera sedan med beskrivande texter och foton så har du ett bra underlag till den som ska utföra ändringen i originalmodellen.

  • Rapportera fel i ritningsunderlag – gärna på plats direkt på ritningen via läsplatta eller mobil.
  • Begär att få felen/ändringarna åtgärdade i originalmodellen/ritningen.
  • Få stöd för hela ändringsprocessen, från rapportering till uppdaterad originalhandling och publicering i ritningsarkivet FM ACCESS.

När man väljer SWGs modell- och ritningstjänst FM Services som utförare av ändringar kan avtal tecknas som avser just ajourhållning av mindre förändringar. Då uppdaterar SWG dina modeller/ritningar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Kontakta oss för offert.

Bilden visar exempel på hur mindre lokalanpassningar enkelt kan göras med hjälp av mobila lösningar. Skissa upp önskade förändringar direkt på plats, i läsplattan eller mobilen, och begär att få dem ändrade i originalmodellen/ritningen. 

Ändringshantering är en tilläggsmodul i appen för FM ACCESS. Finns för mobil och läsplatta på Android och IOS.

Se hur enkelt det är att göra ändringshanteringar och hur processen går till i webbvisningen Mobila lösningar för mer tillgänglig byggnadsinformation (börjar 24:20 minuter in i visningen).

 

Läs även branschartikeln:

Asset Management Asset Lifecycle Management CAFM software
White Paper

Mobila lösningar för mer tillgänglig byggnadsinformation

Med mobila appar blir det ännu enklare att inventera existerande fastighetsbestånd och tillgängliggöra byggnadsinformationen...

Läs mer