Enquire Search

Med stöd för felavhjälpande underhåll kan man ständigt förbättra kostnadseffektiviteten och effekten av underhållsarbetet för organisationen. Genom automatiserade processer får man en mycket värdefull lösning för både ägare, hyresgäster, interna serviceavdelningar och tjänsteleverantörer.

  • Vid registrering av felanmälan eller arbetsorder visas information om uppdragets omfattning, kundens kontaktuppgifter eller en installation automatiskt upp.
  • Möjlighet finns att arbeta med standardtexter som beskriver de vanligaste felen och bifoga bilder för att beskriva ärendet ytterligare.
  • För att kunna följa ärendet får kunden löpande information via e-post.
  • Via bevakningslistor kontrolleras att den utlovade servicenivån uppfylls.
  • Med stöd av färgmarkeringar blir ärendena både lättöverskådliga och enkla att kontrollera med hänsyn till prioritet och status.
  • En rapportgenerator ger tillgång till stort antal standardrapporter. Möjligheter att skapa egna rapporter från grunden eller att utgå från befintliga.
  • Debiteringar styrs med debiteringskoder som anger vem som betalar för arbetsordern.
  • Kostnader redovisas antingen som listor mot respektive kund-id eller som automatiska överföringar om de avser intern debitering.
  • Integrationer kan göras till externa ekonomisystem.

Förenkla hanteringen av leverantörsbeställningar genom att kombinera denna modul med beställnings- och inköpshantering i modulen Ekonomistyr. Då kan rätt förvaltningsobjekt belastas med kostnaden vid inköp av material och externt arbete.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. 17/5 kl 08:30 samt 24/5 kl 13.

Läs mer
April 2019

Användbara nyheter i FM ACCESS

Bättre presentation av bilagor, schemalagd publicering av utkast, mer lättlästa ikoner, nya högerklicksmenyer, mer avancerade sökningar och mycket annat.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Mars 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer