Enquire Search

Med stöd för felavhjälpande underhåll kan man ständigt förbättra kostnadseffektiviteten och effekten av underhållsarbetet för organisationen. Genom automatiserade processer får man en mycket värdefull lösning för både ägare, hyresgäster, interna serviceavdelningar och tjänsteleverantörer.

  • Vid registrering av felanmälan eller arbetsorder visas information om uppdragets omfattning, kundens kontaktuppgifter eller en installation automatiskt upp.
  • Möjlighet finns att arbeta med standardtexter som beskriver de vanligaste felen och bifoga bilder för att beskriva ärendet ytterligare.
  • För att kunna följa ärendet får kunden löpande information via e-post.
  • Via bevakningslistor kontrolleras att den utlovade servicenivån uppfylls.
  • Med stöd av färgmarkeringar blir ärendena både lättöverskådliga och enkla att kontrollera med hänsyn till prioritet och status.
  • En rapportgenerator ger tillgång till stort antal standardrapporter. Möjligheter att skapa egna rapporter från grunden eller att utgå från befintliga.
  • Debiteringar styrs med debiteringskoder som anger vem som betalar för arbetsordern.
  • Kostnader redovisas antingen som listor mot respektive kund-id eller som automatiska överföringar om de avser intern debitering.
  • Integrationer kan göras till externa ekonomisystem.

Förenkla hanteringen av leverantörsbeställningar genom att kombinera denna modul med beställnings- och inköpshantering i modulen Ekonomistyr. Då kan rätt förvaltningsobjekt belastas med kostnaden vid inköp av material och externt arbete.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer