Enquire Search
Data Integration and BIM in facilities management

Ta ett helhetsgrepp om företagets digitala dokument så att de blir enkla att hitta. Det kan t ex vara besiktningsprotokoll, hyresavtal, gränsdragningslistor liksom installationer, kundrelaterade dokument och övriga avtal. Genom att klassificera dem blir de enklare att söka efter.

  • Alla formulär kan ha dokument kopplade till sig t ex Word, Excel, skannat material, digitala foton, bilder eller videofilmer.
  • Dokumenten kan knytas till en specifik plats i fastigheten och göras tillgängliga för olika användare.
  • Via systemets mobila lösningar kan dokument som t ex underhållsinstruktioner visas i mobil och padda och hämtas upp på plats ute i fält.
  • Dokument kan lagras direkt i databasen eller i en gemensam struktur på server. Integrationer kan göras till externa dokumenthanteringssystem för lagring av dokument.
  • Dokumentet kan också vara en länk till en hemsida där leverantören har sina senaste driftinstruktioner.
  • Alla formulär kan ha anteckningar kopplade till sig. Gör t ex en anteckning på en specifik kund för att skapa en påminnelse som skickas via epost vid ett schemalagt tillfälle.
  • Anteckningar kan kategoriseras så att man enkelt kan söka upp önskad typ och på vilka objekt den finns.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer