Enquire Search
Data Integration and BIM in facilities management

Ta ett helhetsgrepp om företagets digitala dokument så att de blir enkla att hitta. Det kan t ex vara besiktningsprotokoll, hyresavtal, gränsdragningslistor liksom installationer, kundrelaterade dokument och övriga avtal. Genom att klassificera dem blir de enklare att söka efter.

  • Alla formulär kan ha dokument kopplade till sig t ex Word, Excel, skannat material, digitala foton, bilder eller videofilmer.
  • Dokumenten kan knytas till en specifik plats i fastigheten och göras tillgängliga för olika användare.
  • Via systemets mobila lösningar kan dokument som t ex underhållsinstruktioner visas i mobil och padda och hämtas upp på plats ute i fält.
  • Dokument kan lagras direkt i databasen eller i en gemensam struktur på server. Integrationer kan göras till externa dokumenthanteringssystem för lagring av dokument.
  • Dokumentet kan också vara en länk till en hemsida där leverantören har sina senaste driftinstruktioner.
  • Alla formulär kan ha anteckningar kopplade till sig. Gör t ex en anteckning på en specifik kund för att skapa en påminnelse som skickas via epost vid ett schemalagt tillfälle.
  • Anteckningar kan kategoriseras så att man enkelt kan söka upp önskad typ och på vilka objekt den finns.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer