Enquire Search

När fastighetsägare fortlöpande planerar och kontrollerar verksamheten kan skador på miljön eller hälsoproblem hos hyresgäster förebyggas och motverkas. Detta är ett ständigt pågående arbete som noga planeras, genomförs, följs upp och förbättras. Exempel på kontrollpunkter är avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.

  • Styr och planera åtgärder som sker inom vissa intervall med Tillsyn & Skötsel som planeringskalender.
  • Genom att koppla samman en installation/utrustning med en åtgärd och ett planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Tidsintervallet kan vara en dag, vecka, månad eller ett år alternativt en fast plan där specifika veckor väljs.
  • Registrera färdiga standardåtgärdstexter som kopplas ihop med en installation/utrustning.
  • Om tidsåtgärd och intervall för åtgärdstiden väljs föreslås de när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.
  • Ronder sätter samman olika åtgärder och planerar, utför och återrapporterar dem i ett block.
  • Rondlistor kan bestå av ett geografiskt område eller typ av underhållsarbete som ska utföras.
  • I kontrollistorna definieras åtgärdspunkter som ska genomföras. Alternativt markeras punkter som ska återrapporteras.
  • När en avrapportering görs känner systemet av om ordern är kopplad till en kontrollista. Här registreras även anmärkningar och avlästa värden.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer