Enquire Search

När fastighetsägare fortlöpande planerar och kontrollerar verksamheten kan skador på miljön eller hälsoproblem hos hyresgäster förebyggas och motverkas. Detta är ett ständigt pågående arbete som noga planeras, genomförs, följs upp och förbättras. Exempel på kontrollpunkter är avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.

  • Styr och planera åtgärder som sker inom vissa intervall med Tillsyn & Skötsel som planeringskalender.
  • Genom att koppla samman en installation/utrustning med en åtgärd och ett planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Tidsintervallet kan vara en dag, vecka, månad eller ett år alternativt en fast plan där specifika veckor väljs.
  • Registrera färdiga standardåtgärdstexter som kopplas ihop med en installation/utrustning.
  • Om tidsåtgärd och intervall för åtgärdstiden väljs föreslås de när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.
  • Ronder sätter samman olika åtgärder och planerar, utför och återrapporterar dem i ett block.
  • Rondlistor kan bestå av ett geografiskt område eller typ av underhållsarbete som ska utföras.
  • I kontrollistorna definieras åtgärdspunkter som ska genomföras. Alternativt markeras punkter som ska återrapporteras.
  • När en avrapportering görs känner systemet av om ordern är kopplad till en kontrollista. Här registreras även anmärkningar och avlästa värden.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. 17/5 kl 08:30 samt 24/5 kl 13.

Läs mer
April 2019

Användbara nyheter i FM ACCESS

Bättre presentation av bilagor, schemalagd publicering av utkast, mer lättlästa ikoner, nya högerklicksmenyer, mer avancerade sökningar och mycket annat.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Mars 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer