Enquire Search

Ett av fastighetsägarens ansvar är att man har skyldighet att säkerställa att fastighetens utomhusmiljö uppfyller lagstiftarens krav på tillgänglighet och säkerhet.

Med FM Access Outdoor, en tilläggsmodul till FM Access och Faciliate, får man ett effektivt systemstöd för att grafiskt kunna överblicka all objektsinformation som finns i en fastighets utomhusmiljö. I systemet lagras areor, antal och längder om olika typer av skötselytor och skötselpunkter. Dessa visas grafiskt på en karta och kan även genereras i rapportform t ex vid upphandling av driftsentreprenader av utomhusskötsel (t ex gräsklippning och snöröjning). Outdoor kan även användas fristående.

  • Få full koll på alla objekt i en fastighets utomhusmiljö.
  • Presentera areor för olika typer av skötselytor t ex rabatter, gångar, gräsytor
  • Presentera areor för skötselpunkter t ex träd, armaturer, papperskorgar och parkbänkar.
  • Filtrerar på det som grafiskt ska presenteras t ex hur mycket area som skall snöröjas inom en fastighet.

Komplettera och förändra objekt; flytta parkbänk, komplettera information om träd. Kontroll på ledningsnät under mark som el, VA, fiber och gas.

Sök information, generera rapporter till upphandlingsunderlag och ta fram filer som kan skickas till entreprenörer. Det finns även möjlighet att redigera information direkt i modulen. Lösningen har stöd för webb, läsplattor och mobiltelefoner.

Outoor kan antingen användas som en tilläggsmodul till FM Access eller som en fristående lösning.

 

Kartvyn visar status för ärenden som skapats i fastighetssystemet Faciliate.

I kartan ser man status för olika ärenden som skapats i fastighetssystemet Faciliate, till exempel röd för ärenden som behöver åtgärdas, gul för ärenden där man inväntar entreprenör och grön för utförda arbetsordrar.

 

Outdoor

Här visas information/kartlager för ledningar under mark, med ett flygfoto (ortofoto från drönare) som bakgrundskarta.

Outdoor

På bilden ses kartlager för utvalda fastigheter med flygbild som bakgrundskarta.

 

Läs mer: SWG utökar fastighetssystemet Faciliate – lanserar ny modul för outdoor
Läs mer: Förbättrad mobilversion av Outdoor

Se webbvisning: Få full koll på fastighetens utomhusmiljö
Se webbvisning: Mobila stöd för att hantera fastighetens utomhusmiljö
Se webblansering: Outdoor integreras med Faciliate
Se webbvisning: Hur samlar man in alla data som behövs för att få full kontroll på fastighetens utomhusmiljö?

Läs mer:

White Paper

Vad är nyttan med att få full koll på fastighetens utomhusmiljö?

Pengar att spara på driftskostnader. Kontroll över skötselytor och skötselpunkter.

Läs mer
White Paper

Nyttan med att arbeta med fastighetens utomhusmiljö i Faciliate

Nyttja befintliga funktioner i Faciliate. Få stöd för fältarbete och uppföljning. Presentera visuellt var...

Läs mer
Mobila stöd för att hantera fastighetens utomhusmiljö
White Paper

Mobila stöd för att hantera fastighetens utomhusmiljö

Utför ronderingar i enlighet med stipulerade skötselplaner och hantera akut underhåll för utomhusmiljön via...

Läs mer
White Paper

Samla in all data för att få full kontroll på fastighetens utomhusmiljö

Insamlingen och strukturering av informationen för olika markobjekt kan ske från olika källor. Om...

Läs mer
Förbo förvaltar utomhusmiljön med SWGs systemstöd
Referenskund

Uppdrag: Förbo

Full kontroll på arealer och markobjekt med grafiska verksamhetsstödet Outdoor.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Läs mer