Enquire Search

Här lagras uppgifter om förvaltningsobjekt, fastigheter, mark, anläggningar, byggnader, plan, lokaler, bostäder och rum. Förvaltningsobjekt är ett bra sätt att gruppera och följa upp information om fastigheterna och kan bestå av en eller flera byggnader, markobjekt, lokaler, rum, bostäder eller anläggningar. Redovisning och statistik summeras automatiskt för varje objekt.

  • Här lagras information som främst är nödvändig av juridiska och taxeringsmässiga skäl, t ex fastighetsid, taxeringsvärde, taxeringstyp och disposition.
  • I byggnadsregistret finns  uppgifter om byggnaden, var den är belägen, byggnadsID, om- och tillbyggnader, byggnadens konstruktion liksom uppgifter om area och volym enligt svensk standard. Det går även att koppla bilder till byggnadsformuläret.
  • Håll koll på information och uppgifter om olika våningsplan. Vid registreringen av rum är det möjligt att lägga till uppgifter som disposition, om det är uthyrbart, rumstyp, funktions- och standardkod, klimat, area samt volymsuppgifter.
  • Ingående rum kan kopplas och visas på lokalen. För bostadslägenheter finns adressuppgifter. Information om byggnad, plan, rum och area hämtas ur BIM modeller/CAD-filer med hjälp av standarderna IFC eller FI2 XML.
  • Med hjälp av visningsprogram presenteras informationen i fastighetsdatabasen grafisk direkt på ritningen. Det kan vara information om rumsegenskaper, installationer eller hyres- och städkontrakt.
  • För att i ett tidigt skede kunna planera om- och nybyggnadsprojekt kan preliminärobjekt skapas i fastighetsdatabasen och kopplingar göras till städ- och hyreskontrakt samt installationer.
  • Ta fram önskade rapporter. Välj layout, sortering, gruppering och summeringar. Alla fält är sök-och bearbetningsbara.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer