Enquire Search

Här lagras uppgifter om förvaltningsobjekt, fastigheter, mark, anläggningar, byggnader, plan, lokaler, bostäder och rum. Förvaltningsobjekt är ett bra sätt att gruppera och följa upp information om fastigheterna och kan bestå av en eller flera byggnader, markobjekt, lokaler, rum, bostäder eller anläggningar. Redovisning och statistik summeras automatiskt för varje objekt.

  • Här lagras information som främst är nödvändig av juridiska och taxeringsmässiga skäl, t ex fastighetsid, taxeringsvärde, taxeringstyp och disposition.
  • I byggnadsregistret finns  uppgifter om byggnaden, var den är belägen, byggnadsID, om- och tillbyggnader, byggnadens konstruktion liksom uppgifter om area och volym enligt svensk standard. Det går även att koppla bilder till byggnadsformuläret.
  • Håll koll på information och uppgifter om olika våningsplan. Vid registreringen av rum är det möjligt att lägga till uppgifter som disposition, om det är uthyrbart, rumstyp, funktions- och standardkod, klimat, area samt volymsuppgifter.
  • Ingående rum kan kopplas och visas på lokalen. För bostadslägenheter finns adressuppgifter. Information om byggnad, plan, rum och area hämtas ur BIM modeller/CAD-filer med hjälp av standarderna IFC eller FI2 XML.
  • Med hjälp av visningsprogram presenteras informationen i fastighetsdatabasen grafisk direkt på ritningen. Det kan vara information om rumsegenskaper, installationer eller hyres- och städkontrakt.
  • För att i ett tidigt skede kunna planera om- och nybyggnadsprojekt kan preliminärobjekt skapas i fastighetsdatabasen och kopplingar göras till städ- och hyreskontrakt samt installationer.
  • Ta fram önskade rapporter. Välj layout, sortering, gruppering och summeringar. Alla fält är sök-och bearbetningsbara.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer