Enquire Search

Håll ordning på inköp och uttag, inventering och ekonomiska rapporter via kontinuerligt uppdaterade register och mobila lösningar. Genom att koppla denna modul till Dokumenthantering kan artiklar knytas till bilder, reservdelslistor eller sprängskisser.
Genom kopplingar till modulerna Arbetsorder och Ekonomistyr kan:

  • utleveranser göras med rekvisition eller från arbetsordersedel. Systemet hanterar uttag med streckkod eller QR-teknik.
  • inventering göras löpande över året.
  • hemtagning av artiklar baseras på inköpsunderlag där beställningar registreras.
  • ekonomiska rapporter eller debiteringsunderlag skapas vid förändringar i förrådssaldot.
  • leverantörers prislistor läsas in i FI2 XML format.
  • inköp och inleveranser bevakas via sammanställningar av förväntade och försenade leveranser.
  • uttag ur förrådet registreras med streckkods- eller QR-kodsteknik i arbetsordern och hamna direkt på korrekt kostnadsställe.
  • enkel uppföljning göras av förrådstransaktioner.
  • materialkostnader hanteras som intern- eller externfaktura, som bokföringsorder eller debiteras direkt i företagets/förvaltningens redovisningssystem.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer