Enquire Search

Håll ordning på inköp och uttag, inventering och ekonomiska rapporter via kontinuerligt uppdaterade register och mobila lösningar. Genom att koppla denna modul till Dokumenthantering kan artiklar knytas till bilder, reservdelslistor eller sprängskisser.
Genom kopplingar till modulerna Arbetsorder och Ekonomistyr kan:

  • utleveranser göras med rekvisition eller från arbetsordersedel. Systemet hanterar uttag med streckkod eller QR-teknik.
  • inventering göras löpande över året.
  • hemtagning av artiklar baseras på inköpsunderlag där beställningar registreras.
  • ekonomiska rapporter eller debiteringsunderlag skapas vid förändringar i förrådssaldot.
  • leverantörers prislistor läsas in i FI2 XML format.
  • inköp och inleveranser bevakas via sammanställningar av förväntade och försenade leveranser.
  • uttag ur förrådet registreras med streckkods- eller QR-kodsteknik i arbetsordern och hamna direkt på korrekt kostnadsställe.
  • enkel uppföljning göras av förrådstransaktioner.
  • materialkostnader hanteras som intern- eller externfaktura, som bokföringsorder eller debiteras direkt i företagets/förvaltningens redovisningssystem.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. 17/5 kl 08:30 samt 24/5 kl 13.

Läs mer
April 2019

Användbara nyheter i FM ACCESS

Bättre presentation av bilagor, schemalagd publicering av utkast, mer lättlästa ikoner, nya högerklicksmenyer, mer avancerade sökningar och mycket annat.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Mars 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer