Enquire Search

Vi hjälper fastighetsägare och FM-företag att optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.

IWMS-systemet binder samman fastighetsförvaltning och Facility Mangement genom att integrera företagens huvudprocesser i en gemensam lösning.

Här beskrivs systemets olika kategorier: