Enquire Search

Integrera FM Access med webkartor för att söka efter en fastighet på en karta.

  • Markera fastigheten och se vilka dokument som är relaterade till byggnaden.
  • Flera kartstandarder stöds som t ex TMS, OSM och, WMTS.
  • För mer avancerad hantering av en fastighets utomhusobjekt, se vårt grafiska verksamhetsstöd Outdoor.

 

Läs mer om fördelarna med FM Access:

Referenskund

Uppdrag: Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Läs mer
September 2022

Webbvisning tema: Byggprojekt special

Se vilka nyttor man får när byggnadsinformation hanteras ur ett livscykelperspektiv (BLM) i både bygg- och förvaltningsprocessen. Se inspelade visningar.

Läs mer
Nyheter & förbättringar i FM Access 4.5
September 2022

Nyheter & förbättringar i FM Access

En ny version av det grafiska verksamhetsstödet FM Access är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 4.5.

Läs mer
September 2022

Nyhet: Punktmoln direkt i FM Access

Har ditt företag investerat i FM Access och digitaliserat befintliga och nya byggnader i ert fastighetsbestånd? Bra, just nu ökade värdet på er investering ytterligare.

Läs mer