Enquire Search

Få komplett överblick över alla konstverk som hanteras i er verksamhet. Några få obligatoriska data krävs för att komma igång.

  • All information om konstverken och deras placering hanteras via register.
  • Genom att inventera konstverken i systemet hålls registret levande.
  • Få snabbt kontroll på konstverken och deras aktuella status genom att antal, tillgänglighet, placering, utlåning och kostnader ses direkt på bildskärm eller i utskrivna rapporter.
  • Vid registrering av konstverk anges ID-nummer, titel, konstnär, typ av konst och dess teknik.
  • Via koppling till modulen Fastighetsdatabasen knyts konstverkets placering till ett rum.
  • Lägg in bilder på konstverken genom att dra och släppa bilderna direkt i registerformuläret.
  • Konstverkens ID-nummer fungerar som underlag till märkning av konstverk genom streckkod eller QR-teknik vilka kan skrivas ut till etiketter.
  • Det finns även möjlighet att hantera RFID-taggar.
  • Spara ekonomisk information genom att ange uppgifter om inköp, projekt och kostnader.

Vid utlåning av konstverk registreras den kund och person som står för lånet. Uppgifter hämtas via de kund- och personregister som finns som standard i systemet. Genom att följa steg-för-steg-guiden får du hjälp att sätta urval emot vilka konstverk som ska inventeras. Finns som mobil lösning.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Landstinget Värmland

Full kontroll på all konst.

Läs mer
June 2020

Webbvisning: En kraftfull lösning för hantering av originalfiler

3 & 11 september. Se hur processen att hantera ritningar och dokument från projekt går till samt hur man publicerar dessa till FM ACCESS.

Läs mer
Software support for QFM and P3rform software from Service Works
June 2020

Glad sommar – öppettider supporten

Vi vill passa på att önska dig en riktigt skön sommar och ser fram emot att möta dig på något av våra evenemang under hösten. Vår support är öppen hela sommaren fast med något lägre bemanning.

Läs mer
June 2020

Pressmeddelande: Region Gävleborg tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner

Lösningen innefattar en CDE-plattform, som gör det möjligt att samla in och strukturera kravställda informationsmängder som skapas i byggprocessens olika skeden i en gemensam databas.

Läs mer