Enquire Search

Ta ett helhetsgrepp om alla myndighetsbesiktningar som Arbetsmiljöverket och Boverket kräver ska utföras för att upprätthålla säkerheten i en fastighet. Styr och planera åtgärder som sker inom vissa intervaller med Tillsyn & Skötsel som en planeringskalender.

  • Genom att koppla samman en installation/utrustning med en åtgärd och ett planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Registrera färdiga standardåtgärdstexter som kopplas ihop med en installation/utrustning.
  • Om tidsåtgärd och intervall för åtgärdstiden väljs föreslås de när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.
  • Ronder, ett geografiskt område eller typ av underhållsarbete, sätter samman olika åtgärder och planerar, utför och återrapporterar dem i ett block.
  • I kontrollistor definieras åtgärdspunkter som ska genomföras. Markera punkter som ska återrapporteras.
  • När avrapportering görs känner systemet av om ordern är kopplad till en kontrollista. Här registreras även anmärkningar och avlästa värden.
  • I rondlistans återrapporteras eller avslutas enskilda åtgärder. Få uppföljning av nedlagda kostnader på varje enskilt objekt.

Integration kan göras till certifierad kontrollant.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer