Enquire Search

Ta ett helhetsgrepp om alla myndighetsbesiktningar som Arbetsmiljöverket och Boverket kräver ska utföras för att upprätthålla säkerheten i en fastighet. Styr och planera åtgärder som sker inom vissa intervaller med Tillsyn & Skötsel som en planeringskalender.

  • Genom att koppla samman en installation/utrustning med en åtgärd och ett planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Registrera färdiga standardåtgärdstexter som kopplas ihop med en installation/utrustning.
  • Om tidsåtgärd och intervall för åtgärdstiden väljs föreslås de när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.
  • Ronder, ett geografiskt område eller typ av underhållsarbete, sätter samman olika åtgärder och planerar, utför och återrapporterar dem i ett block.
  • I kontrollistor definieras åtgärdspunkter som ska genomföras. Markera punkter som ska återrapporteras.
  • När avrapportering görs känner systemet av om ordern är kopplad till en kontrollista. Här registreras även anmärkningar och avlästa värden.
  • I rondlistans återrapporteras eller avslutas enskilda åtgärder. Få uppföljning av nedlagda kostnader på varje enskilt objekt.

Integration kan göras till certifierad kontrollant.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer