Enquire Search

Ta ett helhetsgrepp om alla myndighetsbesiktningar som Arbetsmiljöverket och Boverket kräver ska utföras för att upprätthålla säkerheten i en fastighet. Styr och planera åtgärder som sker inom vissa intervaller med Tillsyn & Skötsel som en planeringskalender.

  • Genom att koppla samman en installation/utrustning med en åtgärd och ett planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Registrera färdiga standardåtgärdstexter som kopplas ihop med en installation/utrustning.
  • Om tidsåtgärd och intervall för åtgärdstiden väljs föreslås de när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.
  • Ronder, ett geografiskt område eller typ av underhållsarbete, sätter samman olika åtgärder och planerar, utför och återrapporterar dem i ett block.
  • I kontrollistor definieras åtgärdspunkter som ska genomföras. Markera punkter som ska återrapporteras.
  • När avrapportering görs känner systemet av om ordern är kopplad till en kontrollista. Här registreras även anmärkningar och avlästa värden.
  • I rondlistans återrapporteras eller avslutas enskilda åtgärder. Få uppföljning av nedlagda kostnader på varje enskilt objekt.

Integration kan göras till certifierad kontrollant.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. 17/5 kl 08:30 samt 24/5 kl 13.

Läs mer
April 2019

Användbara nyheter i FM ACCESS

Bättre presentation av bilagor, schemalagd publicering av utkast, mer lättlästa ikoner, nya högerklicksmenyer, mer avancerade sökningar och mycket annat.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Mars 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer