Enquire Search

Ta ett helhetsgrepp om företagets lås och nycklar. Skapa ordning och reda vad gäller all hantering av låssystem. Här finns bra stöd vid både beställningar och utlåningar av nycklar och möjlighet att på ett enkelt sätt hantera olika låssystem.

  • Håll reda på nycklar och löpnummer via nyckelregister.
  • Få överblick av antal tillgängliga, utlånade eller saknade nycklar liksom vem som lånat dem.
  • Registrerade låscylindrar knyts samman med rum och nyckel. Kan uppdateras via låsschema.
  • Vid utlåning registreras personen som står för lånet.
  • Det är enkelt hitta att nyckeln som skall lånas ut via låssystemen.
  • Ingen övre gräns för hur många nycklar som kan registreras på en person.
  • Automatisk bevakning av utlåningar och återlämningar. Skicka påminnelser och varningar.
  • Se vilket utrymme en nyckel har tillgång genom att kopplas cylindrarna mot olika rum via modulen Fastighetsdatabasen.
  • Presentera grafiskt presentera till vilka rum nycklarna passar.

Via en webbaserad tilläggsmodul, Andrahandsutlåning, kan flera nycklar lånas ut till en nyckelansvarig person som i sin tur lånar ut nycklar i andra hand.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Landstinget Värmland

Full kontroll på all konst.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer