Enquire Search
Integrate sensors and IoT (internet of things) technology with CAFM software

Servicetjänster kan vara många och av olika karaktär som t ex internservice, vaktmästeri, städ, transport, konferens, café, reception, bokningar m.m. Vissa FM-tjänster är mer komplexa då leveransen sker från olika verksamheter som bildar delar i leveranskedjan. För slutkunden handlar det ju dock om en tjänst som ska vara enkel att beställa, även om många parter är involverade. Med Faciliate IWMS säkerställer man att tjänsteutbudet, där olika utförande enheter medverkar vid leveransen av tjänsten, hanteras på ett smart sätt. Då får kunderna tillgång till ditt tjänsteutbud och kan enkelt beställa dem via webben. Utförande enheter kan via mobila enheter förädla och uppdatera informationen kring tjänsten, direkt på plats.

Exempel på paketerade tjänster:

  • Konferensbokningar med fika, lunch, AV-utrustning och annat teknikstöd.
  • Anställningar som innehåller flera delar som nycklar, telefon, dator, personalkläder och skåp.
  • Flyttärenden som involverar utflyttning, målning, elinstallationer, golvläggning, skyltuppsättning, inflyttning och slutstädning.

När kunden beställer en tjänst fördelas den ut till olika verksamheter i systemet. Detta sker utifrån en utarbetat arbetsprocess så att fördelningen av arbetet går i rätt ordning till utförande enhet. Processflödet kan följas genom hela ärendet, även när det flyttas mellan utförande enheter.

  • Definiera Service Level Agreement (SLA) för hela eller delar av ärendet.
  • Ta ut rapporter följ upp servicenivån.
  • Tjänsten kan debiteras som en enhet mot kund medans intäkterna kan delas upp mellan de olika utförande enheter.

Paketerade tjänster är en komplettering av IWMS-modulen Arbetsorder.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer