Enquire Search
Integrate sensors and IoT (internet of things) technology with CAFM software

Servicetjänster kan vara många och av olika karaktär som t ex internservice, vaktmästeri, städ, transport, konferens, café, reception, bokningar m.m. Vissa FM-tjänster är mer komplexa då leveransen sker från olika verksamheter som bildar delar i leveranskedjan. För slutkunden handlar det ju dock om en tjänst som ska vara enkel att beställa, även om många parter är involverade. Med Faciliate IWMS säkerställer man att tjänsteutbudet, där olika utförande enheter medverkar vid leveransen av tjänsten, hanteras på ett smart sätt. Då får kunderna tillgång till ditt tjänsteutbud och kan enkelt beställa dem via webben. Utförande enheter kan via mobila enheter förädla och uppdatera informationen kring tjänsten, direkt på plats.

Exempel på paketerade tjänster:

  • Konferensbokningar med fika, lunch, AV-utrustning och annat teknikstöd.
  • Anställningar som innehåller flera delar som nycklar, telefon, dator, personalkläder och skåp.
  • Flyttärenden som involverar utflyttning, målning, elinstallationer, golvläggning, skyltuppsättning, inflyttning och slutstädning.

När kunden beställer en tjänst fördelas den ut till olika verksamheter i systemet. Detta sker utifrån en utarbetat arbetsprocess så att fördelningen av arbetet går i rätt ordning till utförande enhet. Processflödet kan följas genom hela ärendet, även när det flyttas mellan utförande enheter.

  • Definiera Service Level Agreement (SLA) för hela eller delar av ärendet.
  • Ta ut rapporter följ upp servicenivån.
  • Tjänsten kan debiteras som en enhet mot kund medans intäkterna kan delas upp mellan de olika utförande enheter.

Paketerade tjänster är en komplettering av IWMS-modulen Arbetsorder.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer