Enquire Search
QFM Planned Maintenance for facilities management - Service Works Group

Få full kontroll över kostnader, planering och genomförande av underhållsarbeten. Genom att stödja flera underhållsprocesser kan man ständigt förbättra kostnadseffektiviteten och effekten av underhållsarbetet för organisationen.

  • Åtgärderna för underhåll läggs in årligen eller på längre sikt som en rullande besiktningsmodell och/ eller en fast årsplanering.
  • Via rapportgeneratorn skapas grafiska planer och prognoser.
  • Systemet stödjer både övergripande och detaljerad planering. Använd egna eller andras prislistor.
  • Underhållsåtgärden kan med fördel kopplas till Installationsdatabasen så får man en enklare uppföljning.
  • I modulen Projektstyr samlar man ihop underhållsprojekt för ekonomisk uppföljning.
  • När besiktning av en installation eller byggdel gjorts registreras åtgärderna och kopplas till en åtgärdskod med information om tidpunkt, prioritetsordning och beräknad kostnad.

Gör simuleringar för att se hur prognoser för budget och underhållsplaner håller och se önskad effekt uppnås.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer