Enquire Search
What are payment mechanisms

Ta ett helhetsgrepp om företagets projektekonomi. Skapa ordning och reda vad gäller all styrning och uppföljning av byggnadsprojekt.

  • Kontrollera projektens budget mot beställningar och fakturerade kostnader.
  • Få full kontroll på projektsaldon.
  • För varje projekt läggs en finansieringsplan upp som består av en eller flera finansieringstyper och ett belopp per finansieringstyp.
  • Planen ligger sedan till grund för projekt som skapas och läggs automatiskt in som projektbudget.
  • Projektet kan brytas ned och budgeteras per projektdel så att varje aktivitet kan följas upp separat.
  • Projekt med tillhörande finansieringsplaner kan genereras från modulen Planerat underhåll.

När en underhållsplan är klar kan projekt genereras för både ingående och andra åtgärder. Från finansieringsplanen hämtas projektbudgeten vilken går att bryta ned på aktivitetsnivå för att kunna följas upp per aktivitet. När projekt avslutas kan överlämnanderapport och rapporter för kvalitetssäkring och egenkontroll tas fram.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer