Enquire Search
What are payment mechanisms

Ta ett helhetsgrepp om företagets projektekonomi. Skapa ordning och reda vad gäller all styrning och uppföljning av byggnadsprojekt.

  • Kontrollera projektens budget mot beställningar och fakturerade kostnader.
  • Få full kontroll på projektsaldon.
  • För varje projekt läggs en finansieringsplan upp som består av en eller flera finansieringstyper och ett belopp per finansieringstyp.
  • Planen ligger sedan till grund för projekt som skapas och läggs automatiskt in som projektbudget.
  • Projektet kan brytas ned och budgeteras per projektdel så att varje aktivitet kan följas upp separat.
  • Projekt med tillhörande finansieringsplaner kan genereras från modulen Planerat underhåll.

När en underhållsplan är klar kan projekt genereras för både ingående och andra åtgärder. Från finansieringsplanen hämtas projektbudgeten vilken går att bryta ned på aktivitetsnivå för att kunna följas upp per aktivitet. När projekt avslutas kan överlämnanderapport och rapporter för kvalitetssäkring och egenkontroll tas fram.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. 17/5 kl 08:30 samt 24/5 kl 13.

Läs mer
April 2019

Användbara nyheter i FM ACCESS

Bättre presentation av bilagor, schemalagd publicering av utkast, mer lättlästa ikoner, nya högerklicksmenyer, mer avancerade sökningar och mycket annat.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Mars 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer