Enquire Search
What are payment mechanisms

Ta ett helhetsgrepp om företagets projektekonomi. Skapa ordning och reda vad gäller all styrning och uppföljning av byggnadsprojekt.

  • Kontrollera projektens budget mot beställningar och fakturerade kostnader.
  • Få full kontroll på projektsaldon.
  • För varje projekt läggs en finansieringsplan upp som består av en eller flera finansieringstyper och ett belopp per finansieringstyp.
  • Planen ligger sedan till grund för projekt som skapas och läggs automatiskt in som projektbudget.
  • Projektet kan brytas ned och budgeteras per projektdel så att varje aktivitet kan följas upp separat.
  • Projekt med tillhörande finansieringsplaner kan genereras från modulen Planerat underhåll.

När en underhållsplan är klar kan projekt genereras för både ingående och andra åtgärder. Från finansieringsplanen hämtas projektbudgeten vilken går att bryta ned på aktivitetsnivå för att kunna följas upp per aktivitet. När projekt avslutas kan överlämnanderapport och rapporter för kvalitetssäkring och egenkontroll tas fram.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer