Enquire Search
Punktmolnsviewer

Punktmoln har tidigare mest använts som underlag för att skapa en korrekt geometrisk BIM-modell av en befintlig byggnad. Men genom att integrera det med FM Access och Faciliate kan man nu via en punktmolnsviewer, en tillägg till våra systemlösningar, även få stor nytta av det i förvaltningsprocessen:

  • Navigera enkelt och snabbt i byggnader (likt Google Street View) via desktop- och mobil.
  • Visualisera underhållsobjekt tillsammans med FM Access och Faciliate.
  • Dokumentera underhållsåtgärder.
  • Värdet av en 3D-laserskanning ökar avsevärt.
  • Punktmolnsviewern är ett tillägg till FM Access.

 

Genom att integrera punktmolnet med FM Access kan man via en punktmolnsviewer (här Navvis) få stor nytta av det i förvaltningsprocessen. Se hur i filmen.

 

Fördelar & funktioner i punktmolnsviewern

Enkelt: Alla kan navigera i en punktmolnsviewer, oavsett datorvana.

Snabbt: Att navigera i en punktmolnsviewer går fort. Fortare än i BIM-viewern till och med.

Tillgängligt: Använd på dator och i mobila appar.

Integrerad: Genom integration till FM Access och Faciliate navigerar man i den fastighetsstruktur man redan använder lösningarna. Vid val av byggnad, plan, rum eller byggnadsdel förflyttar man sig snabbt till rätt position i punktmolnet.

Mät: Mät direkt i punktmolnsviewern, längd, höjd och area.

Underhållsobjekt: med hjälp av sk Point of Interest (PoI) kan man placera ut underhållsobjekt i byggnaderna på rätt position.

Inventera: Inventera byggdelar i punktmolnet i fält. Skapa underhållsobjekt i viewern och få dem tillgängliga i FM Access och Faciliate.

Underhållsåtgärder: placera ut underhållsåtgärder med hjälp av PoI.

 

Prova själv att navigera i punktmolnsviewern:

Punktmolnsviewer

Klicka på bilden för att komma till en punkmolnsviewer över en byggnad. Navigera med hjälp av de vita cirklarna och panorera med vänster musknapp. Eller peka direkt på en plats i punkmolnskartan (högra hörnet). Byt våning via sifferpanelen till höger. Klicka på en Point of Interest (blå skyltar) och få mer information om ett specifikt objekt.

Läs mer om nyttan med punktmoln.

Läs om hur Lokalförvaltningen Göteborgs Stad fick nytta av punktmolnet vid ombyggnation av Bräckeskolan

Kontakta någon av våra experter för mer information.