Enquire Search

Att inte ha uppdaterade korrekt måttsatta relationsritningar inför en ombyggnation av exempelvis en lokal får oftast ett antal konsekvenser:

  • Arkitekten behöver lägga tid på att kontrollera ritningsunderlag,  kontrollmäta på plats och eventuellt ta fram nya ritningar/modeller.
  • Projektörernas (K,V,El m fl) arbete riskerar att bli felaktigt i och med att grundmaterialet inte är korrekt. Dessutom behöver de lägga tid på onödigt många fysiska platsbesök för att ta mått, fotografera etcetera.
  • Hantverkarna har inte korrekt underlag vilket innebär svårigheter med mängdning och projektets tidsestimering kan bli svår att hålla. Fler ändringar och tillägg (ÄTA) på arbetet tillkommer eftersom underlagen inte stämmer.

Delta på webbvisning kring ROT-projekt

 

Nyttor & vinster med korrekt ritningsunderlag

Genom att förse ROT- och ombyggnationsprojekt med det mest fundamentala, nämligen korrekta modell- och ritningsunderlag som enkelt tas fram (digitaliseras) via 3D-laserskanning och modellering, uppnår man ett antal nyttor:

  • Alla ritningar är aktuella och finns i 2D och 3D. Arkitekten får en måttriktig relationsmodell (BIM-modell) och kan projektera utifrån korrekta mått. Här finns mycket tid att spara.
  • Även projektörerna (K,V, El m fl) får tillgång till korrekta relationsritningar /BIM-modellen. Dessutom får de via en url-länk tillgång till ett punktmoln med 360-bilder från laserskanningen där man kan ”vandra runt” virtuellt likt ”Google Street View” vilket är mycket uppskattat för att göra virtuella platsbesök, ta mått direkt i bilden etc. Detta minimerar platsbesöken och sparar avsevärt med tid och pengar. Man kan till exempel kan se hur en undercentral eller ett fläktrum ser ut och på så sätt minimera fysiska platsbesök och få bättre förståelse för byggnaden.
  • Eftersom relationshandlingarna bygger på verkliga mått får även hantverkarna ett antal fördelar som korrekt mängdning och kan då ge mer exakt tidsestimering på arbetet. Det i sin tur innebär färre ÄTA-arbeten vilket sparar tid och pengar för fastighetsägare.
  • Som fastighetsägare får man även kontroll på sina areor i form av BTA, BRA och NTA vilket är värdefullt ur flera aspekter.
  • Dessutom kan det digitala underlaget användas för att få korrekt A-temp (kWh/m2) vilket är mycket användbart vid energiredovisning.

Vill du veta mer om nyttor och vinster med korrekta ritningsunderlag inför ROT- och ombyggnationsprojekt och hur man går tillväga för att komma dit?

Kontakta vår Marcus Jerkeborg eller någon av våra andra duktiga rådgivare för ytterligare information.

Läs artikeln: Vilka nyttoeffekter får man när man digitaliserar och inventerar sitt fastighetsinnehav

Tips: 10 goda skäl att digitalisera sin byggnadsinformation

Några som redan tagit steget: Aranäs Fastigheter/Kungsmässan, Lejonfastigheter & Skolfastigheter i Stockholm