Enquire Search

Ta ett helhetsgrepp om servicen för utrustningar i fastigheter och verksamheter. Registrera servicegraden, vilka kunder som berörs och vilka byggnader och/eller installationstyper som ingår i avtalet. Här finns bra stöd för både planering och statistik och god överblick över bevakning av förfallodagar, uppsägningar och förlängningar.

  • Missa inga uppsägningar, förlängningar eller omförhandlingar av avtal. Systemet skickar påminnelser och varningar.
  • Koppla ihop modulen med Arbetsorder och få full kontroll över de installationer, installationstyper, kunder och/eller byggnader som är knutna till ett serviceavtal.
  • När felanmälan görs i modulen Arbetsorder visas det i debiteringskoden om installationstypen omfattas av ett serviceavtal.
  • Hög flexibilitet vid registrering av ekonomiska villkor. Kontraktssumman räknas fram efter olika typer av prislistor.
  • Välj indexreglering eller ange summan i fast krontal. Till serviceavtalet knyts även kostnader eller rabatter.

Debitering av avtal sker med valfritt intervall och kan överföras till modulen Ekonomistyr för vidare överföring till företagets centrala affärssystem. Via rapportgeneratorn får man tillgång till ett stort antal standardrapporter t ex rapporter för arbetsorder per avtal och kostnader per installationstyp.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer